Teambuilding och teambuildingövningar för grupper

För att människor ska kunna arbeta bra tillsammans är en trygg gruppkänsla viktigt. Teambuilding är inte bara ett roligt sätt att skapa ett närmare band med personerna i gruppen, det ökar också produktiviteten – när alla kan samarbeta tillsammans med varandra ser man oftast bättre och snabbare resultat.

Teambuilding är en form av aktiviteter, som används för att öka de sociala relationerna mellan personerna i gruppen. Det handlar om att forma mer personliga förhållanden med medlemmarna, jämförbart med t.ex teamträning där man istället fokuserar på att förbättra själva arbetet.

Många teambuildingövningar är till för att visa upp både svagheter och styrkor inom gruppen. 

Efteråt är dessa aktiviteter användbara för att förbättra prestandan inom laget. Idag kan man se att  teambuilding är grunden hos organisationer och teambuildingövningar kan genomföras av olika grupper som t.ex skolklasser, arbetskollegor, sportlag och militär. En vanlig strategi som många grupper använder sig av är att ha ett retreat inom teambuilding, eller en utvald dag som endast fokuserar på att gruppen får lära känna varandra bättre. I teambuildingövningar skapar gruppen en trygghet mellan varandra, genom att vara med i aktiviteter som de vanligtvis inte utför i gruppen.

Teambuildingövningar för att lära känna varandra

Ju mer vi lär känna varandra i gruppen, desto bättre vet vi vad som passar (och inte passar) varje enskild människa. Känner ingen i gruppen varandra, kan stämningen först behövas lättas upp lite. Därför är det först och främst bra att börja lära känna varandra med enklare övningar.

En övning är autograf-övningen. Här delas papper med påståenden ut till alla deltagarna. Uppgiften är sedan att mingla runt och leta efter de personer som passar in på påståendet, och om det stämde in ska i så fall personen skriva in sin autograf i rätt rutfält. 

På pappret kanske det t.ex står:

  • Har varit utomlands
  • Tycker om kaffe
  • Äger en katt
  • Vem som arbetat på ett kontor
  • Vem har en blå bil
  • Äger en hund 
  • Är bra på att laga mat 
  • Tycker om pizza
  • etc 

Eller vad för påståenden som du nu kan komma på. Är påståendet rätt för personen, skrivs då autografen i just det rutfält på pappret. Detta gör så att personerna i gruppen pratar med varandra och får mingla runt, så de kan lära känna varandra och se om påståenden stämmer överens med dem eller inte. 

Gruppövningar för teambuilding

Ju mer vi lär känna varandra, desto tryggare känner vi oss och desto mer kan vi öppna upp oss för varandra. En gruppövning för att göra detta är via en parintervju. Här delas alla upp i par, så de kan prata och lära känna varandra på ett lite mer personligare plan. 

Det går också att ha frågor förberedda som de båda kan fråga varandra och svara på, då det ibland kan vara svårt för vissa personer att komma på frågor. Denna teambuildingövning gör så att alla lär känna varandra, det skapar även möjligheten att prata med varje enskild person i gruppen.

Teambuildinglekar för vuxna

Teambuilding är inte bara skapade för att relationen mellan dig och andra i gruppen ska blir starkare, eller för att det är en rolig aktivitet. Ju bättre vi lär känna människor, desto enklare kan vi arbeta tillsammans, vilket också resulterar i bättre prestanda och engagemang. 

Ska man arbeta bra i grupp behövs bra kommunikation. En kommunikationsövning som man kan utföra kallas ”hitta motsatsordet”. Denna övning går ut på att varje person blir tilldelad ett ord, där man ska hitta den andra personen som har motsatsordet. 

Skriv ned olika motsatsord på papper, som t.ex kall och varm – svart och vit – kärlek och hat osv. Tejpa ordet på varje persons rygg. Ingen vet vilket ord man har och övningen går ut på att hitta sitt motsatsord. Tänk på att det måste vara ett jämnt nummer deltagare. Sedan går alla personer runt och frågar endast ja och nej frågor till varandra. När alla par har hittat varandra, ställer de tre öppna frågor till varandra. Det kan t.ex. vara vad för slags arbetsuppgifter personen har, eller vad deras styrkor är.

Denna övning gör så att så alla kommunicerar med varandra och hjälper till med att öva på att använda både slutna (ja/nej frågor) och öppna frågor.

Teambuildingövningar inomhus

De flesta teambuildingövningar som utförs på t.ex. jobb eller inom arbetsteam, är anpassade att utföras inomhus i gruppsammanhang. Det enda som alltså oftast behövs är människor – och ibland rekvisita som t.ex papper, penna eller en dator. Teamövningar är viktigt då det ökar både trygghet, samarbete och produktivitet i grupper – speciellt om de arbetar eller behöver arbeta tillsammans.

En rolig övning inom teambuilding är att skapa ett uppträdande och hitta alla medlemmars (oftast okända) talanger. Talanger som ingen av er förmodligen visste att gruppmedlemmen har! Dela upp gruppen i olika lag eller enskilt, beroende på vad varje person känner hur de vill uppträda.

Sedan övar gruppen, eller personen, på den talang som ska visas upp inför resten av gruppen. Därefter är showen igång! Grupperna får sedan poängsätta alla uppträdanden utifrån kriterier som talang, humor, rekvisita, eller liknande bedömningar. Dela sedan ut pris som hela gruppen får ta del av, t.ex middag.

En bra ledare är ett gott exempel

Det finns dessutom många ledarskapsövningar som också är nyttiga att lära sig. En bra ledare är någon som står upp för gruppen och skyddar den, men som samtidigt visar att man är en del av gruppen. 

Ett tips är att själv vara med i övningarna och den teambuilding övning som utförs – för en bra ledare är trots allt också med i gruppen och behöver även få resten av medlemmarnas trygghet och pålitlighet, nästan mer än resterande gruppmedlemmar. 

Det finns massvis med övningar inom teambuilding idag. Det kan vara smart att hitta så många passande övningar som möjligt, för att sedan redigera och anpassa dem, så att de passar just din gruppdynamik och vad medlemmarna behöver öva mer på.

Handla om Odert Strömberg

Lämna en kommentar

Previous

Förstärk ditt ledarskap med detta knep!

Autentiskt ledarskap – är du en bra chef?

Next