Arbetsmiljö

Arbetsmiljön i ett företag eller en organisation är A och O för dina medarbetare. Om anställda skall tillbringa närmare 8 timmare fem dagar i veckan på en och samma arbetsplats så är det viktigt att miljön där är optimerad för att medarbetarna skall kunna prestera sitt allra bästa. Tekniskt talat så handlar arbetsmiljön om förhållandena mellan arbetstagarna och arbetsplatsen där de arbetar. 

Förhållandena, eller snarare faktorerna, som påverkar arbetstagarna på en arbetsplats är bland annat:

  • Inredningen – möbler, arbetsmöbler, tapeter, tak, och den tekniska utrustningen som används.
  • Atmosfären – den akustiska behandlingen (ekar det eller låter det platt?), lukten (luktar det angeläget eller illa?), ventilationen (känns det som om man inte kan andas eller kan man andas?).
  • Medarbetarna – finns det främst andra positiva människor där eller för det mesta energitjuvar?
  • Ledaren – detta kan vara arbetsledare, chefen, eller någon annan i högre position än sina övriga medarbetare.
En av de största faktorerna för arbetsmiljö är den social faktorn. Här kommer då ledarskap in i bilden – kan Du som ledare använda dig av motiverande ledarskap som får dina medarbetare att vilja följa dig och således vara i linje med företagets eller organisationens personliga mål?

 

 Du som ledare i form av chef, arbetsledare för en arbetsgrupp, eller något annat dylikt, måste kunna ta feedback från dina medarbetare för att få reda på vad som fungerar för dem och inte. Annars riskerar du att tillåta en bedrövlig arbetsmiljö få fortskrida när den kunde ha förbättrats istället.
 
 Kommunikation blir därför viktigt och ett sätt att få dina medarbetare att vilja kommunicera mer med dig och varandra är att låta dem genomgå olika samarbetsövningar, gruppövningar och övrig slags teambuilding där de måste kommunicera med varandra vare sig de vill eller inte först.
 
Då skapar du även mer gemenskap i arbetsgruppen vilket kan göra att den lättare arbetar emot samma mål som organisationen eller företaget har satt upp.
 

Den nya arbetsmarknaden

I takt med att samhällets och arbetsmarknaden förändras ställs vi som individer och organisationer inför nya krav. Tiden då vi kunde luta oss tillbaka på vår examen eller tidigare arbetslivserfarenheter är sedan länge förbi. I dagens klimat måste vi arbeta agilt och ta tillvara på de möjligheter som finns i och med gig-ekonomin.

Oavsett om du vill bättre på din din organisations förmåga att attrahera rätt talanger, driva förändring, ge konstruktiv feedback eller minska stressen i teamet behöver du tillgång till idéer och verktyg som fungerar idag.

Det finns massor av olika perspektiv att ta upp kring detta så se till att du regelbundet läser de artiklar som läggs på denna sida!