Insightonline - Insikter om arbetsmarknaden och HR

Elementor #Hem

Människan är alltid den viktigaste resursen i en organisation eller i ett företag. Därför måste vi lära oss att stärka människorna vi arbetar med!

Ledarskap i en organisation eller i ett företag är inte en person som tvingar andra att följa denne utan en person som får andra att vilja följa ledaren.

Rekrytering, i ett nötskal, handlar om att rekrytera medarbetare som är på väg åt samma håll som är i linje med organisationens eller företagets egen vision.

HR & Rekrytering i ett nötskal

HR eller ”human resources” handlar om människor och deras aktiviteter i en organisation eller i ett företag. Men det finns en stor myt i det hela: många tror att det hela handlar om att hantera och förändra människor så att de uppfyller organisationens eller företagets mål. Det är inte fallet.

Istället ska en rekryterare, eller en HR-person, se till att rätt medarbetare kommer med i organisationen eller företaget som redan delar samma vision och möjligen personliga mål som företaget eller organisationen har. En metafor om en buss som stannar och plockar upp resenärer berättar att om du plockar upp personer som vill åt olika håll så kommer bussen aldrig att komma fram till sin slutdestination.

Slutdestinationen är företagets eller organisationens egna mål. Därför är det viktigare att välja vilka resenärer som skall åka med och att de redan skall åt samma håll för att det skall gynna företaget eller organisationen i slutändan. Dock är det sällan realistiskt att kunna få tag på de perfekta medarbetarna. I många fall måste en stark ledare göra allt i sin makt att få medarbetarna att hamna på samma våglängd, på samma sida, så att de vill åka åt samma håll med bussen.

Detta görs med bland annat regelbundna aktiviteter som:

  • Gruppövningar.
  • Samarbetsövningar.
  • Teambuilding.
  • Övriga gemensamma aktiviteter.
Alla aktiviteter är ämnade att få medarbetarna att förstå vart företaget eller organisationen där de ingår är på väg någonstans med sin buss. Därefter är det viktigt för ledaren i företaget eller organisationen att få feedback från sina medarbetare så att personen vet om dennes ledarskap går som det ska eller om det måste förbättras ur någon aspekt.

Denna sida är till för Dig som vill lära dig ett mer kompetensbaserat och motiverande ledarskap som hjälper dina medarbetare att vilja åka åt samma riktning som dig med ”bussen”.

Tidigare inlägg

Sorry, no posts were found.