Insightonline - Insikter om ledarskap, rekrytering, HR & teambuilding

Insight Online | Human resources, team building och ledarskap

Värna om dina anställda

Människan är alltid den viktigaste resursen i en organisation eller i ett företag. Därför måste vi lära oss att stärka människorna vi arbetar med!

Motiverande ledarskap

Ledarskap i en organisation eller i ett företag är inte en person som tvingar andra att följa denne utan en person som får andra att vilja följa ledaren.

Rekrytera rätt människor

Rekrytering handlar om att rekrytera medarbetare som är på väg åt samma håll som är i linje med organisationens eller företagets egen vision.

HR & Rekrytering i ett nötskal

HR eller ”human resources” handlar om människor och deras aktiviteter i en organisation eller i ett företag. Men det finns en stor myt i det hela: många tror att det hela handlar om att hantera och förändra människor så att de uppfyller organisationens eller företagets mål. Det är inte fallet.

Istället ska en rekryterare, eller en HR-person, se till att rätt medarbetare kommer med i organisationen eller företaget som redan delar samma vision och möjligen personliga mål som företaget eller organisationen har. En metafor om en buss som stannar och plockar upp resenärer berättar att om du plockar upp personer som vill åt olika håll så kommer bussen aldrig att komma fram till sin slutdestination.

Slutdestinationen är företagets eller organisationens egna mål. Därför är det viktigare att välja vilka resenärer som skall åka med och att de redan skall åt samma håll för att det skall gynna företaget eller organisationen i slutändan. Dock är det sällan realistiskt att kunna få tag på de perfekta medarbetarna. I många fall måste en stark ledare göra allt i sin makt att få medarbetarna att hamna på samma våglängd, på samma sida, så att de vill åka åt samma håll med bussen.

Detta görs med bland annat regelbundna aktiviteter som:

 • Gruppövningar.
 • Samarbetsövningar.
 • Teambuilding.
 • Övriga gemensamma aktiviteter.
Alla aktiviteter är ämnade att få medarbetarna att förstå vart företaget eller organisationen där de ingår är på väg någonstans med sin buss. Därefter är det viktigt för ledaren i företaget eller organisationen att få feedback från sina medarbetare så att personen vet om dennes ledarskap går som det ska eller om det måste förbättras ur någon aspekt.

Denna sida är till för Dig som vill lära dig ett mer kompetensbaserat och motiverande ledarskap som hjälper dina medarbetare att vilja åka åt samma riktning som dig med ”bussen”.

Tidigare inlägg

Personallån – en komplett guide om hur det fungerar!

I teorin låter det som en bra idé att ta ett personallån hos sin arbetsgivare. Men stämmer det verkligen – och vad är egentligen ett personallån? Det tar vi reda på i den här artikeln.

 

Vad är ett personallån?

Ett personallån är ett lån som du blir erbjuden av din arbetsgivare. Det är vanligast att du får möjlighet att teckna ett personallån om du arbetar på en bank eller ett låneinstitut, men du kan få ett personallån inom hela finanssektorn. Du ska vara noggrann med att kontrollera hur mycket pengar du sparar, med förmånsbeskattningen i åtanke.

 

Vilken ränta har ett normalt personallån?

Ett personallån har en ränta på mellan cirka 0,04 och 0,5 procent, beroende på vilket kreditinstitut du arbetar på. Den riktiga räntesats du betalar för ett personallån ofta ligger på 1 till 1,5 procent, med förmånsskatten inräknad. Enligt SvD har anställda på Swedbank den lägsta personallånsräntan, som där ligger på 0,04 procent.

 

Så fungerar det med personallån – från bank till bank

 • Swedbank. Personalen får en personalrabatt på 2,15 % räknat från listräntan. Som mest kan den anställde låna 2 miljoner kronor.
 • Nordea. Personalen har en personalrabatt på 2,15 procent, och maxbeloppet för att ta ett personallån ligger på 2,2 miljoner kronor.
 • Handelsbanken. Här kan personalen låna till en ränta som ligger på mellan 1 och 2 procent under listräntan.
 • SEB. Personalen kan ta ett personallån med en ränterabatt som i snitt ligger på 1,75 procent under listräntan.
 • Danske Bank. Personalen får låna pengar mot en utlåningsränta på 0,33 procent, och det maximala lånebeloppet ligger på 3 miljoner kronor.
 • SBAB. Personallånen har en ränta på mellan 0,5 och 1,5 procent under listräntan. Om personalen lånar för mer än 1,5 miljoner ökar ränterabatten från 0,5 till 1,5 procent under listräntan.
 • Ikano Bank. Personalen får 30 punkters rabatt jämfört med SBAB:s listpris. Personalräntan ligger i snitt på 1,54 procent, och personallånet förmånsbeskattas inte. Ikano Bank är oss veterligen den enda bank som inte förmånsbeskattar denna löneförmån.
 • Riksbanken. Alla som arbetar på Riksbanken får ta ett lån med en ränta på 1,5 procent.

 

Läs mer: Så gör du ett bra intryck på arbetsintervjun!

 

Förmånsbeskattning och personallån

Personallån är under vissa förutsättningar skattefria, vilket Skatteverket förtydligar. För att ett personallån inte ska förmånsbeskattas måste ränterabatten:

 • Erbjudas hela personalkåren
 • Inte kunna bytas mot annan ersättning
 • Inte vara större än sedvanlig rabatt inom lånebranschen
 • Inte understiga den största rabatt som en vanlig konsument kan få

Notera att det är den fjärde punkten som borde vara ett stort problem för alla personallåntagare, som inte vill behöva förmånsbeskatta sitt lån. Ikano Bank är idag det enda kreditinstitut där personalen inte behöver betala förmånsskatt för sina personallån, tack vare att den ränta som tillämpas är fullt uppnåelig för en vanlig kund.

Om du är osäker gällande om du måste betala förmånsskatt på ditt personallån, rekommenderar vi att du hör dig för hos din arbetsgivare. Notera även att det är en bra idé att jämföra lån mot varandra, vilket du kan göra här. Att jämföra och ta ett lån online kan i många fall vara en bättre idé jämfört med att ta ett personallån.

För det första förmånsbeskattas du inte, och för det andra tävlar många långivare om att ge dig den lägsta räntan. För det tredje delar alla låntagare på en och samma UC-upplysning vilket innebär att din kreditvärdighet inte påverkas nämnvärt, och för det fjärde är det gratis att jämföra lån online och du förpliktar dig inte till någonting. Du kan säga nej till alla låneerbjudanden om du så vill, utan att du behöver betala något för det arbete som låneportalen lagt ner.

En Lyhörd Ledare

En lyhörd ledare

En lyhörd person brukar beskrivas som en öppen person som lyssnar på andra och tar till sig. Som en ledare är detta en väldigt viktig egenskap eftersom det kommer underlätta både för ledaren att kunna leda sin grupp och för gruppen att kunna arbeta snabbt och effektivt.

 

Motiverar sina medarbetade

Som ledare anses lyhördhet som en viktig egenskap och som ständigt kan förbättras. Att i alla situationer kunna vara uppmärksam och lyssna på sina medarbetare och förstå dem kommer alltid att underlätta arbetet och det är en egenskap som inte går att sluta utveckla. En lyhörd ledare är motiverad och motiverar sina medarbetare ständigt, vilket kommer få arbetet att både vara roligare och mer effektivt. En lyhörd ledare är bra i projektledarrollen, eftersom denne är lyhörd i projektet och kan anpassa sig till situationen läs mer på projektledning.se. Om ledaren inte skulle vara motiverad för att göra arbetet med sitt team skulle det troligen smitta av sig hos de andra och det skulle dessutom vara svårt för ledaren att motivera kollegorna.

 

Lyhörd ledare är tydlig

En lyhörd ledare är väldigt tydlig med vad som behöver göras när, hur och så vidare. Arbetskollegorna förstår vad det ska göra och de får även förtroende för ledaren som verkar ha koll på läget och vet att de kan vända sig till den personen om frågor eller problem uppstår. Arbetsplatsen blir en mycket bättre plats och jobbet blir både snabbare, effektivare och roligare för alla inblandade.

Att ha en ledare som inte förstår dig som arbetare både när det gäller jobbet och mer personliga saker som du delar med dig av gör allt mycket svårare. Det finns inte mycket värre saker på jobbet när du eller din fråga inte blir förstådda. En lyhörd ledare vet om att det är minst lika viktigt att lyssna på kollegorna både när det gäller arbetet och även vid personliga saker. Om kollegan mår bra kommer även hen jobba bra. Därför är det extra viktigt att ha en lyhörd ledare som alltid lyssnar, men det viktigaste är att ledaren även förstår.

Att kunna vara ärlig mot sin ledare och veta om att även ledaren alltid kommer vara ärlig tillbaka är något som är väldigt viktigt. Om du som ledare inte är ärlig mot dina kollegor kommer det som är negativt med arbetsplatsen inte bli bättre och jobbet blir inte lika roligt. Om kollegorna inte är ärlig mot ledaren kommer ledaren inte veta vad som behöver ändras och vad kollegorna tycker om till exempel nya förslag. Ärlighet varar längst, även på arbetsplatsen och det vet den lyhörda ledaren.

 

Underlättar för andra

En lyhörd ledare underlättar alltså arbetet på flera olika sätt. Arbetsplatsen kommer bli en bättre plats där man har kul och samtidigt är produktiv om man har en ledare man litar på och är lyhörd. Ledarens kollegor kommer alltid kunna vända sig till ledaren om de behöver prata både om något som gäller jobbet och om saker som är mer personliga, allt för att det ska vara roligt att gå till jobbet. Självaste arbetet kommer även att bli mer effektivt eftersom den lyhörda ledaren kommer med tydliga instruktioner och alltid finns tillgänglig om problem eller frågor uppstår. Att vara en lyhörd som ledare är en av de viktigaste egenskaperna och man inte kan vara för bra på det.

10 skattefria förmåner som är godkända av Skatteverket

Friskvårdsbidraget är ett av Sveriges mest vanligt förekommande skatteavdrag, men det finns även ett flertal övriga förmåner som du kan ta del av såvida de villkor som Skatteverket satt upp är uppfyllda. I den här artikeln pratar vi mer om 10 skattefria förmåner som såväl företagare som anställda kan nyttja.

 

6 utmärkta förmåner för anställda

 1. Ersättning för privata utlägg: Om du reser frekvent och inte har ett företagskort är det en god idé att skaffa ett kreditkort med bonus.
 2. Inköp av arbetskläder: Kläder som det inte är brukligt att använda privat är skattebefriade, såväl för företagare som anställda.
 3. Inköp av arbetsredskap: Men bara såvida du inte använder verktygen privat.
 4. Motion: Som anställd kan du dra av kostnaden motsvarande ett gymkort årligen.
 5. Teknikprodukter: Som anställd har du rätt att dra av för bland annat handsfree och GPS, men bara såvida du reser frekvent och har nytta av produkterna i tjänsten.
 6. Terminalglasögon: Terminalglasögon som används på arbetet är avdragsgilla för den anställde.

 

4 utmärkta förmåner för företagare

 1. Firmafest: Företagare har rätt att göra avdrag för firmafest två gånger årligen.
 2. Tidningar: Företagare har rätt att dra av kostnaden för arbetsrelaterad litteratur.
 3. Mindre mål mat: Företagare får dra av kostnader relaterade till exempelvis fika.
 4. Företagshälsovård: Företagare får dra av sjukvårdsrelaterade kostnader såsom massage och rehabilitering.

Nedan talar vi mer om de förmåner och avdrag som precis nämnts i större detalj.

 

Avdrag för privatpersoner som arbetar på ett företag

 

1. Du har rätt att få ersättning för privata utlägg

Du har rätt att få ersättning såvida du använder din privata bil i tjänsten, samt även rätt till traktamente såvida du åker på längre tjänsteresor. I många fall betalar man sina resor med ett företagskort, men om du tvingas betala med pengar som dras från ditt privata konto ersätter företaget dig alltid i efterhand.

Om du själv tvingas betala för dina tjänsteutlägg i förväg är ett kreditkort med bonus en god idé; främst då du får ta del av bonus alternativt cashback (pengar tillbaka) på samtliga köp som genomförs med kreditkortet. Personer som reser frekvent i tjänsten bygger i regel snabbt upp en hög bonus, och då de blir kompenserade av företaget i efterhand via lönespecifikationen är ett bonuskort ett smart sätt att dryga ut lönen på.

Resekostnader är en så kallad kostnadsersättning och är alltid skattefri.

 

2. Avdrag för inköp av arbetskläder

Du som anställd har rätt att dra av kostnader för arbetskläder, och det har även det företag som köper in kläderna. Men som Skatteverket förtydligar klassificeras arbetskläder som ett särskilt plagg som ej är brukligt att användas privat.

Snickare, målare, läkare, sjuksköterskor och byggnadsarbetare kan i regel alltid göra avdrag för sina arbetskläder, men för advokater och personer som arbetar med övriga kontorsrelaterade yrken är det betydligt svårare att göra avdrag för arbetskläder. Tumregeln säger att om det finns en företagslogotyp på plagget, då är det ett arbetsplagg.

 

3. Avdrag för inköp av arbetsredskap

Arbetsredskap som anställda köper för att använda sig av i tjänsten är skattebefriade. Även här är tumregeln; använder du verktygen privat, då är de inte heller skattebefriade.

 

4. Avdrag för motion

Motionsavdraget, eller friskvårdsbidraget, är en av Sveriges mest nyttjade skattefria personalvårdsförmåner. Motionen ska vara av enklare slag samt av mindre värde. Som mindre värde räknas i regel årskostnaden för ett gymkort.

 

5. Avdrag för terminalglasögon

Terminalglasögon är en god idé såvida du arbetar framför en skärm under större delen av dagen, så även en skattefri personalförmån. Utöver detta inkluderas även synundersökningen som en skattefri förmån.

 

6. Avdrag för teknikprodukter

Som anställd har du rätt att dra av för exempelvis GPS samt handsfree såvida du frekvent reser i tjänsten.

 

Avdrag för företagare inklusive egenanställda

 

1. Avdrag för firmafest

Som företagare har du rätt att skattefritt anordna en firmafest två gånger årligen.

 

2. Avdrag för tidningar och facklitteratur

Samtliga företagare har rätt att dra av för samtliga tidskrifter som kan kopplas till yrkesutövningen.

 

3. Avdrag för enklare måltider

Frukt, kaffe, läsk, knäckebröd och kakor är fem typexempel på måltidsförmånder som företagare kan bistå med utan att det blir en skatteförmån för de anställda. Företagaren måste dock erbjuda den enklare måltiden till hela personalen, och gränsen för skattefrihet dras vid mat som betraktas som en hel måltid.

 

4. Avdrag för företagshälsovård

Som företagare har man rätt att dra av för de anställdas massage, sjukgymnastikpass samt hälsovårdskontroller, men bara såvida de insatserna krävs för att den anställde ska klara av att utföra sitt jobb. Utöver detta är rehabiliteringskostnader avdragsgilla såvida den anställde varit inlagd på sjukhus.

Så gör du ett bra intryck på arbetsintervjun!

Visste du om att du har under 10 sekunder på dig att göra ett gott, första intryck? Oftast är precis början av en interaktion det viktigaste, det sätter basen för följande interaktion. Inte minst när man ska delta i en jobbintervju, då har man kort tid på att visa hur bra man är för just jobbet man söker. Förutom att ha ett trevlig leende, skaka hand och kännas naturlig ska man även tänka på lite annat. När det kommer till HR och speciellt rekryteringsdelen finns det en rad tips man kan förhålla sig till, för att göra ett bra intryck på en arbetsintervju. Det finns såklart saker man inte ska säga på en arbetsintervju , men även en del tips du kan följa för att ranka dig högt bland resten av kandidaterna. Följ med här så ska vi se till att du inte missar någon viktig punkt och att du får jobbet du söker. 

 

A och O för ett gott intryck på arbetsintervjun

Det finns en rad punkter du bara måste följa, dessa är alltid A och O, enkla att bocka för och ser till att intervjun börjar bra. Jo, vi vet att alla nämner dessa, men vikten av att man inser hur viktiga de är kräver upprepning.

 • Kom inte försent! Sök upp adressen i förväg, förbered dig så att du kommer iväg i tid och har en stund extra för att ta ett djupt andetag i väntrummet. Du kan missa en buss eller ha svårt att hitta parkering. Var alltid ute i god tid.

 

 • Klä dig passande! Lagom – det är väl nyckelordet till allt? Klä inte upp dig för mycket, men inte för lite. Klä dig passande till det jobb du ska söka! Söker du jobb som bartender? Då ska du se snygg ut och passa in i en barmiljö. Söker du jobb som advokat? Stryk då skjortan ordentligt och ta på kavajen. 

 

 • Förbered dig – Du bör kunna ditt CV utantill och vara redo att svara på frågor kring tidigare jobb. Var väl förberedd för att undvika att bli överraskad med frågor du har svårt att svara på. Att verka osäker kring din jobberfarenhet kommer att sätta dig längst ner på kandidatlistan. 

 

 • Tala lagom och tala väl – Oavsett om du i vanliga fall är introvert eller extrovert ska du i en intervju vara lagom. Prata inte för mycket och utanför ämnet, men inte heller för lite. Försök att vara naturlig, kommunikativ och visa att du är lätt att jobba med. Undvik fula ord, slang och annat som inte passar in. Använd ett trevligt språk och se till att ha leendet med dig! 

 

 • Sitt stilla – Undvik att skaka på ben, slå med penna i bordet, tugga tuggummi eller annat som rör till det hela. Sitt still och var lugn. Om du tvunget måste pilla på något kan du ha en penna i handen som du håller stadigt i medan du pratar. 

Är det viktigt att veta vem du blir intervjuad av?

När det kommer till själva arbetsintervjun och vad du ska, respektive inte ska ta fram för att göra ett bra intryck så måste du först och främst vara väl medveten om vilken intervju du befinner dig på. Är det med HR? Är det en teknisk intervju? Sitter du och diskuterar med en rekryteringsansvarig så ska du undvika tekniska detaljer utöver det du blir frågad om. Personen framför dig kanske inte har den tekniska kompetensen. Om du däremot sitter i en teknisk intervju, då gäller det att visa att du kan det du ska jobba med. Ställ frågor, gärna svåra frågor som visar att du kan mycket inom just din expertis. 

 

Det är inte endast du som ska göra ett gott intryck

Dra inte ut på intervjun mer än nödvändigt, men ha heller inte bråttom. Låt diskussionen vara naturlig, frågorna flyta på och när det känns som att både den som intervjuar och du är färdig, försök att avrunda på ett trevligt sätt. Lite allmänt snack om vädret, om matchen eller vad som nu känns aktuellt avrundar fint och tyder på att du är en trevlig och kommunikativ kandidat. Tacka för tiden, önska en fin dag och säg att du ser fram emot att bli kontaktad inför nästa steg i anställningsprocessen. Visa att du förväntar dig att bli kontaktad, men på ett naturligt sätt. Det bekräftar att du för det första är säker på dig själv och vad du kan, samt att du fick ett gott intryck och vill få jobbet. Kom alltid igår att en intervju handlar om gott intryck från 2 parter, precis som arbetsförmedlingen säger, ett företag som ska anställa och ge ett gott intryck, så att kandidaten vill jobba där. Samt en kandidat som kan sin sak och som ska ge ett gott intryck om värdet denna kan tillföra verksamheten, om arbetsintervjun resulterar i en anställning.

Så motverkar du stress och obehagskänslor

Långa timmar på jobbet, deadlines, tunga eller stillasittande arbetsuppgifter kan skapa stress och oro i vår kropp. Vår kropp är ett fantastiskt fenomen, men tyvärr kan den inte veta någon skillnad på stress och verklig fara. 

Det finns vissa tips som du kan tänka på för att motverka stress eller obehagskänslor. Det första tipset är att märka av stressen eller oron innan den väl slår ut.

Lyssna på kroppen

Det bästa och enklaste sättet att se om du börjar bli stressad eller lida av ångest, är att lyssna på kroppen. Dålig sömn, bubblig mage, magknip, ont i axlarna och ryggont är några få exempel som visar att din kropp är utmattad och behöver återhämtning. 

Även minnesförlust, inlärningssvårigheter, minskad aptit eller ökad aptit är något som kan drabba dig om du gått in i stressfällan. Så vad kan man göra åt det?

Identifiera det som gör dig stressad

Att identifiera stressfällan först gör att du enklare kan se exakt vilka aktiviteter eller situationer som gör dig stressad. Vad känner du när stressen drar igång och vad tänker du på just då? 

Skriv ner allt som kommer upp så att du enklare kan se exakt vad som gör dig stressad, vilka tankar du tänker och vad för aktiviteter som du utför.

Identifiera det som gör dig lugn

Sedan frågar du dig själv vad som gör dig lugn. Att få en ordentlig sömn under natten och bra matvanor är givetvis det viktigaste. Att genomföra någon slags rörelseövning är också effektivt och gör så att vår kropp kan slappna av enklare. Det kan handla om träning som yoga, promenader, aktiviteter i trädgården eller kreativitet som målning, stickning, spela musik, och så vidare.

Djupandning och meditationsövningar

Även om det är din kropp som är stressad – är faktiskt din kropp ditt bästa hjälpmedel. Andningsövningar och meditation har en stor påverkan på hur vår kropp mår och hur vi hanterar stressiga situationer. Känner du dig stressad eller upplever du obehagskänslor, kan du göra denna enkla övning: 

 • Blunda och fokusera på dina andetag
 • Andas långsamt in i 4 sekunder
 • Håll sedan ditt andetag i 4 sekunder
 • Andas ut i 4 sekunder
 • Därefter väntar du i 4 sekunder

Ett tips är att blunda och föreställa dig en cirkel som du delar upp i 4. Vid den första fjärdedelen av denna cirkel ska du andas in, vid två fjärdedelar håller du andetaget, vid tre fjärdedelar andas du ut och sedan väntar du den sista fjärdedelen tills cirkeln är fylld. Det finns hundratals olika andningsövningar där ute och det bästa är givetvis att hitta en som passar dig bäst.

En lugn kropp = Ett lugnt sinne 

Ju lugnare vår kropp mår, desto enklare har vi att fatta beslut och att genomföra uppgifter inom arbetet eller i privatlivet. En bra sömncykel med 7 – 9 timmars sömn, bra matvanor och någon slags rörelseövning är A och O till ett lugnare sinne. 

Vårt nervsystem sitter ihop med vår hjärna, lugnar vi nervsystemet så lugnar vi hjärnan, vilket resulterar i bättre beslutförfattande, enklare problemlösning och det viktigaste av allt – ett bättre liv.

Autentiskt ledarskap – är du en bra chef?

Autentiskt ledarskap är ett relativt nytt begrepp inom HR och ledarskap. Att vara autentisk handlar om att vara genuin och äkta. Att vara en autentisk ledare är helt enkelt en person som att inte spelar någon slags roll bara för att man är chef.

De flesta autentiska ledarna idag har själva gått igenom olika erfarenheter och kriser i livet, något som fått personen att lära sig mer om sig själva, sina värderingar och hur livet fungerar. Tack vare detta har de enklare att lära sig och förstå sig på andra människor. 

Hur blir man en autentisk ledare?

Titta inåt och förstå dig själv är en bra början. En autentisk människa är någon som inte skäms för sin bakgrund, sina erfarenheter eller brister. Istället försöker du förstå dem och varför de finns där, eller varför du gick igenom vissa erfarenheter. En autentisk ledare är någon med erfarenhet, antingen i ledarroller inom jobb eller i andra sammanhang (t.ex i skolan, vänskapskretsen, sporter). 

En bra ledare till andra är en bra ledare för sig själv. Autentiska ledare har därför oftast gått igenom erfarenheter i livet, eller under ledarroller, där personen behövt lösa situationer och förstå sig själv och andra, för att kunna utvecklas och växa i livet eller i ledarpositionen. 

Att misslyckas är något som nästan alltid kommer att ske. Det är helt enkelt meningen, så att du kan se vad som fungerar och vad som inte fungerar. Autentiska ledare har därför möjlighet att göra fel längst vägen, men använder istället dessa ”misstag” för att förbättra och bygga upp sig själv ännu starkare. Självkännedom är viktigt. Ju mer du vet hur du själv fungerar, desto enklare kommer du kunna hantera situationer som kräver ett bra ledarskap.

Tips för att bli mer autentisk:

Det finns vissa tips som du kan använda dig av för att bli mer autentisk. Först och främst är feedback viktigt, inte bara positiv feedback utan även negativ. Ju ärligare din feedback är, desto bättre. Då kommer du enkelt kunna se vad du behöver arbeta på och vad människor redan uppskattar med dig.

Meditera eller reflektera över varför du säger eller gör vissa saker. Fråga dig själv ”varför?”. Varför vill du bli en ledare? Varför vill du vara autentisk? Se till att svara ärligt på dina egna frågor. Det kan vara nyttigt och roligt att skriva ner allt du kommer på. Att få ner tankarna i ett dokument kan göra mycket, då det blir mer svart på vitt. Sedan kan det dessutom vara roligt att spara och titta på i framtiden!

Är man en autentisk ledare visar det att du också är en människa, precis som alla andra. Detta ökar din pålitlighet och trovärdighet, vilket betyder att dina medarbetare enklare kommer lita på dig och det du säger. Tack vare detta inspireras de av dig och respekterar dig mer, vilket är viktigt i en ledarposition

Teambuilding och teambuildingövningar för grupper

För att människor ska kunna arbeta bra tillsammans är en trygg gruppkänsla viktigt. Teambuilding är inte bara ett roligt sätt att skapa ett närmare band med personerna i gruppen, det ökar också produktiviteten – när alla kan samarbeta tillsammans med varandra ser man oftast bättre och snabbare resultat.

Teambuilding är en form av aktiviteter, som används för att öka de sociala relationerna mellan personerna i gruppen. Det handlar om att forma mer personliga förhållanden med medlemmarna, jämförbart med t.ex teamträning där man istället fokuserar på att förbättra själva arbetet.

Många teambuildingövningar är till för att visa upp både svagheter och styrkor inom gruppen. 

Efteråt är dessa aktiviteter användbara för att förbättra prestandan inom laget. Idag kan man se att  teambuilding är grunden hos organisationer och teambuildingövningar kan genomföras av olika grupper som t.ex skolklasser, arbetskollegor, sportlag och militär. En vanlig strategi som många grupper använder sig av är att ha ett retreat inom teambuilding, eller en utvald dag som endast fokuserar på att gruppen får lära känna varandra bättre. I teambuildingövningar skapar gruppen en trygghet mellan varandra, genom att vara med i aktiviteter som de vanligtvis inte utför i gruppen.

Teambuildingövningar för att lära känna varandra

Ju mer vi lär känna varandra i gruppen, desto bättre vet vi vad som passar (och inte passar) varje enskild människa. Känner ingen i gruppen varandra, kan stämningen först behövas lättas upp lite. Därför är det först och främst bra att börja lära känna varandra med enklare övningar.

En övning är autograf-övningen. Här delas papper med påståenden ut till alla deltagarna. Uppgiften är sedan att mingla runt och leta efter de personer som passar in på påståendet, och om det stämde in ska i så fall personen skriva in sin autograf i rätt rutfält. 

På pappret kanske det t.ex står:

 • Har varit utomlands
 • Tycker om kaffe
 • Äger en katt
 • Vem som arbetat på ett kontor
 • Vem har en blå bil
 • Äger en hund 
 • Är bra på att laga mat 
 • Tycker om pizza
 • etc 

Eller vad för påståenden som du nu kan komma på. Är påståendet rätt för personen, skrivs då autografen i just det rutfält på pappret. Detta gör så att personerna i gruppen pratar med varandra och får mingla runt, så de kan lära känna varandra och se om påståenden stämmer överens med dem eller inte. 

Gruppövningar för teambuilding

Ju mer vi lär känna varandra, desto tryggare känner vi oss och desto mer kan vi öppna upp oss för varandra. En gruppövning för att göra detta är via en parintervju. Här delas alla upp i par, så de kan prata och lära känna varandra på ett lite mer personligare plan. 

Det går också att ha frågor förberedda som de båda kan fråga varandra och svara på, då det ibland kan vara svårt för vissa personer att komma på frågor. Denna teambuildingövning gör så att alla lär känna varandra, det skapar även möjligheten att prata med varje enskild person i gruppen.

Teambuildinglekar för vuxna

Teambuilding är inte bara skapade för att relationen mellan dig och andra i gruppen ska blir starkare, eller för att det är en rolig aktivitet. Ju bättre vi lär känna människor, desto enklare kan vi arbeta tillsammans, vilket också resulterar i bättre prestanda och engagemang. 

Ska man arbeta bra i grupp behövs bra kommunikation. En kommunikationsövning som man kan utföra kallas ”hitta motsatsordet”. Denna övning går ut på att varje person blir tilldelad ett ord, där man ska hitta den andra personen som har motsatsordet. 

Skriv ned olika motsatsord på papper, som t.ex kall och varm – svart och vit – kärlek och hat osv. Tejpa ordet på varje persons rygg. Ingen vet vilket ord man har och övningen går ut på att hitta sitt motsatsord. Tänk på att det måste vara ett jämnt nummer deltagare. Sedan går alla personer runt och frågar endast ja och nej frågor till varandra. När alla par har hittat varandra, ställer de tre öppna frågor till varandra. Det kan t.ex. vara vad för slags arbetsuppgifter personen har, eller vad deras styrkor är.

Denna övning gör så att så alla kommunicerar med varandra och hjälper till med att öva på att använda både slutna (ja/nej frågor) och öppna frågor.

Teambuildingövningar inomhus

De flesta teambuildingövningar som utförs på t.ex. jobb eller inom arbetsteam, är anpassade att utföras inomhus i gruppsammanhang. Det enda som alltså oftast behövs är människor – och ibland rekvisita som t.ex papper, penna eller en dator. Teamövningar är viktigt då det ökar både trygghet, samarbete och produktivitet i grupper – speciellt om de arbetar eller behöver arbeta tillsammans.

En rolig övning inom teambuilding är att skapa ett uppträdande och hitta alla medlemmars (oftast okända) talanger. Talanger som ingen av er förmodligen visste att gruppmedlemmen har! Dela upp gruppen i olika lag eller enskilt, beroende på vad varje person känner hur de vill uppträda.

Sedan övar gruppen, eller personen, på den talang som ska visas upp inför resten av gruppen. Därefter är showen igång! Grupperna får sedan poängsätta alla uppträdanden utifrån kriterier som talang, humor, rekvisita, eller liknande bedömningar. Dela sedan ut pris som hela gruppen får ta del av, t.ex middag.

En bra ledare är ett gott exempel

Det finns dessutom många ledarskapsövningar som också är nyttiga att lära sig. En bra ledare är någon som står upp för gruppen och skyddar den, men som samtidigt visar att man är en del av gruppen. 

Ett tips är att själv vara med i övningarna och den teambuilding övning som utförs – för en bra ledare är trots allt också med i gruppen och behöver även få resten av medlemmarnas trygghet och pålitlighet, nästan mer än resterande gruppmedlemmar. 

Det finns massvis med övningar inom teambuilding idag. Det kan vara smart att hitta så många passande övningar som möjligt, för att sedan redigera och anpassa dem, så att de passar just din gruppdynamik och vad medlemmarna behöver öva mer på.

Förstärk ditt ledarskap med detta knep!

Knepet för starkare ledarskap!

Hur kan du förstärka ditt ledarskap med ett simpelt knep? Och varför är det ens viktigt till att börja med? Svaret är att ledarskap är A och O i en organisation eller ett företag där du arbetar med andra människor, dvs., medarbetare. Utan ett kompetensbaserat ledarskap så löper du risken att dina medarbetare presterar sämre och inte kan arbeta mot visionen som företaget eller organisationen har.

Den gamla ädla konsten med Ledarskap

Att kunna leda andra människor handlar först om att kunna leda sig själv. Hur menar vi då? Jo, en sak som är viktigt att ha som ledare är något som kallas för självödmjukhet, dvs., ödmjukhet mot sig själv. Tar vi detta ett ytterligare steg så kommer vi till ett koncept som kallas för neurologisk självödmjukelse vilket kan låta mer komplicerat än vad det faktiskt är.

Begreppet handlar om att du är ödmjuk mot dig själv och det neurologiska faktumet att den mänskliga hjärnan inte är perfekt, vare sig din, min, eller dina medarbetares hjärnor. När du kommer till fund med det så kan du ta nästa steg och även använda vårt knep som vi kommer att prata om som är kopplat till HR och ledarskap.

Knepet som kan leda till motiverande Ledarskap

Vad är det då du kan göra redan idag som kan ta ditt ledarskap till nästa nivå? Ett exempel är om du tar en kurs i ledarskap. Det finns många olika sådana kurser och du måste först lära känna dig själv (genom att vara ödmjuk mot dig själv) för att få reda på vad Du måste förbättra i dig själv så att du sedan kan hjälpa dina medarbetare.

Vi brukar säga att ”du skall stärka dig själv först innan du försöker stärka andra”. Bara efter att du har stärkt dig själv så kan du ta dig an världen och stärka dina medarbetare eftersom du då har den nya energin och styrkan inom dig att göra det. På så vis kan du förbättra inte bara din arbetsmiljö utan också utveckla ditt ledarskap som ledare.

Lycka till med den kursen som du väljer att ta för att stärka ditt ledarskap i din organisation eller ditt företag!

Bonustips: hitta balansen mellan vän och ledare

Ett vanligt problem för många chefer och personer i ledarskapsroller är att hitta en bra balans mellan att vara en ledare och vara en kamrat till de andra anställda. Detta problem uppstår särskilt om du är bekant, eller vän med dina medarbetare utanför arbetsplatsen. Ett vanligt knep som fungerar bra är att vara tydlig i din kommunikation. Gör det klart för dina medarbetare att detta är en arbetsplats, och det är din uppgift att vara chef och hålla koll på dem andra. Med det sagt så tillkommer både rättigheter och skyldigheter i relationen mellan arbetare och ledare. Sålänge de andra medarbetarna sköter sitt arbete, och det existerar en ömsesidig respekt emellan er så finns det inga problem med att vara vän samtidigt som du är chef.