En Lyhörd Ledare

En lyhörd person brukar beskrivas som en öppen person som lyssnar på andra och tar till sig. Som en ledare är detta en väldigt viktig egenskap eftersom det kommer underlätta både för ledaren att kunna leda sin grupp och för gruppen att kunna arbeta snabbt och effektivt.

 

Motiverar sina medarbetade

Som ledare anses lyhördhet som en viktig egenskap och som ständigt kan förbättras. Att i alla situationer kunna vara uppmärksam och lyssna på sina medarbetare och förstå dem kommer alltid att underlätta arbetet och det är en egenskap som inte går att sluta utveckla. En lyhörd ledare är motiverad och motiverar sina medarbetare ständigt, vilket kommer få arbetet att både vara roligare och mer effektivt. En lyhörd ledare är bra i projektledarrollen, eftersom denne är lyhörd i projektet och kan anpassa sig till situationen läs mer på projektledning.se. Om ledaren inte skulle vara motiverad för att göra arbetet med sitt team skulle det troligen smitta av sig hos de andra och det skulle dessutom vara svårt för ledaren att motivera kollegorna.

 

Lyhörd ledare är tydlig

En lyhörd ledare är väldigt tydlig med vad som behöver göras när, hur och så vidare. Arbetskollegorna förstår vad det ska göra och de får även förtroende för ledaren som verkar ha koll på läget och vet att de kan vända sig till den personen om frågor eller problem uppstår. Arbetsplatsen blir en mycket bättre plats och jobbet blir både snabbare, effektivare och roligare för alla inblandade.

Att ha en ledare som inte förstår dig som arbetare både när det gäller jobbet och mer personliga saker som du delar med dig av gör allt mycket svårare. Det finns inte mycket värre saker på jobbet när du eller din fråga inte blir förstådda. En lyhörd ledare vet om att det är minst lika viktigt att lyssna på kollegorna både när det gäller arbetet och även vid personliga saker. Om kollegan mår bra kommer även hen jobba bra. Därför är det extra viktigt att ha en lyhörd ledare som alltid lyssnar, men det viktigaste är att ledaren även förstår.

Att kunna vara ärlig mot sin ledare och veta om att även ledaren alltid kommer vara ärlig tillbaka är något som är väldigt viktigt. Om du som ledare inte är ärlig mot dina kollegor kommer det som är negativt med arbetsplatsen inte bli bättre och jobbet blir inte lika roligt. Om kollegorna inte är ärlig mot ledaren kommer ledaren inte veta vad som behöver ändras och vad kollegorna tycker om till exempel nya förslag. Ärlighet varar längst, även på arbetsplatsen och det vet den lyhörda ledaren.

 

Underlättar för andra

En lyhörd ledare underlättar alltså arbetet på flera olika sätt. Arbetsplatsen kommer bli en bättre plats där man har kul och samtidigt är produktiv om man har en ledare man litar på och är lyhörd. Ledarens kollegor kommer alltid kunna vända sig till ledaren om de behöver prata både om något som gäller jobbet och om saker som är mer personliga, allt för att det ska vara roligt att gå till jobbet. Självaste arbetet kommer även att bli mer effektivt eftersom den lyhörda ledaren kommer med tydliga instruktioner och alltid finns tillgänglig om problem eller frågor uppstår. Att vara en lyhörd som ledare är en av de viktigaste egenskaperna och man inte kan vara för bra på det.

Handla om Odert Strömberg

Lämna en kommentar

Previous

10 skattefria förmåner som är godkända av Skatteverket

Personallån – en komplett guide om hur det fungerar!

Next