Om insightonline.se

– Hej! Jag som driver sidan heter Odert Strömberg, och har många års erfarenhet inom HR och rekrytering. Ursprungligen är jag från Frösunda och bor med fru, två barn och en hund vid namn Jocke.

Jag älskar att arbeta med människor vilket är varför jag valde detta yrke, och varför jag har valt att dela med mig om mina insikter, erfarenhet, samt praktiska tips för den som är intresserad.

Människor är den viktigaste resursen i en organisation vilket också kan vara ett företag. Jag brukar säga att ett företags framgångar bygger på förmågan att få ”rätt personer på samma buss som ska åt samma håll”. Att då stanna och plocka upp fel människor (rekrytera fel personal) i sin ”buss” är inte det optimala ledarskapet. Samtidigt är det inte alltid möjligt att kunna välja helt perfekt personal till sin verksamhet. 

Motiverande ledarskap är då nyckeln till att få de nya medlemmarna i organisationen eller företaget att vilja åka åt samma håll som en själv med ”bussen”. Detta kan uppnås med bland annat klassiska implementeringar som teambuilding, samarbetsövningar, och övriga slags gruppövningar. Viktigt då är att inte packa in allt under ett och samma tillfälle utan lämna anderum mellan övningarna. Att planera smart med regelbunden veckoplanering är att föredra.

Ledarskap handlar också om att kunna ta feedback som ledare för att veta vad som fungerar och vad som inte fungerar. Utan återkoppling från andra människor så blir det svårt att kunna uppnå sina personliga mål såväl som organisationens eller företagets uppsatta mål. En ytterligare egenskap som ledare är självödmjukhet och insikten att ingen människa är perfekt, varken en själv eller sina medarbetare.

På denna sida delar jag med mig artiklar om hur du kan bli en bättre ledare som andra vill följa.