Fysisk arbetsmiljö

Denna checklista är tänkt att fungera som ett hjälpmedel för att kontrollera arbetsmiljösituationen. Checklistan nedan är allmänt hållen och baserade på material från Prevent (www.prevent.se). Där finns även utförligare förslag till checklistor och listor som är anpassade till specifika miljöer och uppgifter.

Läs hela artikeln

I alla arbeten finns ett antal faktorer eller riskkällor som är viktiga att uppmärksamma. Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna. Hur ofta undersökningar ska göras bestäms till exempel av verksamhetens art och omfattning. Regelbundenheten, formerna för undersökningarna och riskbedömningarna bör göras i samförstånd med arbetstagarna. Nedan följer antal exempel på riskkällor som Arbetsmiljöverket […]

Läs hela artikeln

Här har vi samlat 10 tips för att förbättra den fysiska arbetsmiljön.  

Läs hela artikeln