Teamarbete

Ju större gruppen är, desto större är också risken att varje enskild teammedlem släpper sitt personliga ansvar och ”försvinner i mängden”. För att få maximal utväxling av varje teammedlem bör ett team aldrig bestå av fler än nio personer.

Läs hela artikeln

Ofta. Här gäller det dock att hålla balansen mellan för gles och överdriven kommunikation. På lika villkor. Alla i teamet lyssnar lika mycket som de pratar. Ingen dominerar samtalen. Informellt. Åtminstone hälften av kommunikationen sker utanför formella möten eller som sidosamtal under möten. Ju bättre den informella kommunikationen fungerar, desto bättre presterar teamet tillsammans. Utanför […]

Läs hela artikeln

Man konstaterade att bara 25 procent av arbetstiden på ett kontor går till att producera. Däremot går fyra timmar varje dag åt till möten, e-posthantering och telefonsamtal. En och en halv timme går till olika typer av metoder för organisering av själva arbetet och varje dag går det i snitt 45 minuter åt ”förflyttning mellan […]

Läs hela artikeln

Det kan låta som en ren självklarhet, men i många organisationer har medarbetarna svårt att sätta exakta ord på vilket syfte deras jobb uppfyller, eller vad de egentligen förser kunderna med. Fråga dig: Vad förser vi kunderna med – egentligen? 1920 insåg en försäljare av fönsterskydd att det han egentligen erbjöd var avskildhet. Insikten gav […]

Läs hela artikeln

1. Be gruppen att analysera varandras beteenden. Låt var och skriva ned ett beteende som stärker gruppen och ett som hindrar gruppens effektivitet för var och en av gruppmedlemmarna. 2. Samla gruppen och ge varandra feedback. Börja med dig som ledare. Låt var och en ge dig sin positiva feedback – svara med en mening […]

Läs hela artikeln

Be alla teammedlemmar att löpande för tidsdagbok så att ni får koll på hur lång tid varje uppgift faktiskt tar. Be även medarbetarna att i förväg uppskatta ungefär hur lång tid varje uppgift kommer att ta, i tre olika skalor: Den mest sannolika tidsåtgången, en optimistisk och en pessimistisk uträkning. Genom att lägga ihop den […]

Läs hela artikeln