Psykiskt påfrestande situationer

När Per Leander tillträdde som ny chef på Barncancerfonden 2012 var hans mål att dubblera insamlingen på fem år. Själv tyckte han att de förändringar han införde var ganska små, men medarbetarna tyckte annorlunda. De tyckte att förändringarna var omfattande och kände sig överkörda. De förstod inte heller varför förändringarna skulle genomföras och mycket energi […]

Läs hela artikeln

Verksamheter som involverar barn kan väcka många känslor. Inte minst på förskolor kan personalen lätt hamna i konflikt med föräldrar, till exempel om föräldrar ombeds hämta barn som blivit sjuka. Nuförtiden kan föräldrars ilska komma till uttryck på sociala medier, med kränkande och grova kommentarer. På fyra förskolor i Östra Göinge kommun i Skåne har […]

Läs hela artikeln

Skyll inte på offret. Lyssna på den mobbades problem och svara med medkänsla och empati. Ge ditt stöd både i form av aktivt lyssnande eller praktisk hjälp. Uppmuntra. Människor vet ofta vad de bör göra för att förändra en situation, men behöver stöttning. Sök möjligheter. Mobbning kan sänka en persons självförtroende och förmåga att tänka […]

Läs hela artikeln

Medarbetare med psykisk ohälsa eller utmattningssyndrom behöver som regel professionellt stöd och hjälp, men du som chef behöver ändå ofta ta första steget för att hantera och bedöma situationen.

Läs hela artikeln

Mobbning och trakasserier är en stor källa till stress för den som är utsatt. I själva verket är det något av det mest stressande en människa kan vara med om. Samtidigt som mobbning och trakasserier orsakar stress så är de ofta även en konsekvens av stress – det är i stressfyllda sammanhang dessa destruktiva beteenden […]

Läs hela artikeln

Konfliktkonsult Karin Lindgren, arbetar ofta med en dialogmetod för att lösa konflikter. Metoden tränar också medveten närvaro i dialogen och behöver inte alls enbart användas vid konflikter. Genom att träna metoden i ”fredstid”, har man ett bra vapen när det hettar till.

Läs hela artikeln

”Alltid” och ”aldrig” har sedan länge varit bannlysta i konfliktretoriken. För den konstruktive finns det dock ännu mer att hämta. Vill du bråka smartare och bli förstådd på djupet? Här är en bevisat effektiv metod. Nonviolent Communication – NVC – är bevisat effektivt i situationer då en konflikt tycks vara svår att lösa utan känsloutspel. […]

Läs hela artikeln

Behöver du ta upp ett obekvämt ämne, men skjuter på samtalet i rädsla över att det ska gå fel? Att undvika eller senarelägga svåra samtal gör som bekant ofta bara problematiken värre. Ta tjuren vid hornen med hjälp av dessa steg. 1. Ta initiativ i tid När situationen blivit ohållbar och du bestämt dig för […]

Läs hela artikeln