Hållbar arbetsbelastning

Använd denna övning enskilt eller tillsammans med din grupp för att ringa in de områden du/ni vill prioritera och där ni har mest att vinna på att genomföra åtgärder och förbättringar. Dela gärna upp i mindre grupper och ni är många. Använd den ena halvan av er tillgängliga tid till att ringa in vilka frågor som är […]

Läs hela artikeln

Använd denna checklista för att generera idéer kring vad du som chef kan göra för att underlätta en hållbar arbetssituation för dig själv och dina medarbetare. Läs igenom punkterna nedan och bestäm dig för 1-3 idéer/åtgärder eller vanor du vill använd dig av under de kommande tre veckorna. Var gärna så konkret som möjligt i […]

Läs hela artikeln

Har ni hela tiden nya projekt på gång, alla med växlande prioriteringsgrader? Jobbar du ensam kan du enkelt avgöra vad som bör komma först och när du bör skifta fokus – men hur kommunicerar ni det snabbt i gruppen? Genom att sortera inkommande projekt och uppgifter efter A/B/C-prioritet slipper ni ta retoriska omvägar, och kan […]

Läs hela artikeln

Candy Crush Saga, Minecraft, Battlefield, Just Cause… Sverige är ett av de främsta länderna i världen på dataspel. En bidragande orsak kan vara något så självklart som en god arbetsmiljö. Arbetsvillkoren har förbättrats avsevärt inom branschen de senaste åren och brist på kompetens gör att arbetsgivarna månar om sina medarbetare. På Avalanche Studios med ca […]

Läs hela artikeln

Inom Karlstads äldre- och handikappsomsorg jobbar ett 40-tal chefer. Med så många chefer är nästan alltid någon sjuk eller ledig. Tidigare fick övriga chefer ta hand om de frånvarandes arbetsuppgifter, vilket kunde bli stressigt för både chef och medarbetare. För att förbättra arbetsmiljön har kommunen valt att utbilda ett antal medarbetare som kan gå in […]

Läs hela artikeln

Detta test är utformat för att hjälp dig förstå i vilken utsträckning du ligger i farozonen för att drabbas av alltför negativ stress. Ta ställning till varje påstående och välj det alternativ som stämmer bäst, även om det inte stämmer helt och hållet.

Läs hela artikeln

Syftet med övningen är att samla din grupp för att diskutera vad som orsakar stress och obalans på er arbetsplats. Men framför allt syftar övningen till att låta gruppen generera idéer kring möjliga åtgärder och lösningar. Gör det tydligt att alla idéer kanske inte kan genomföras. Det viktiga är att ni startar en diskussion och […]

Läs hela artikeln

Denna övning hjälper dig att se hur du använder din tid en normal vecka och vilka områden du upplever att du skulle vilja lägga mer respektive mindre tid på. I den första kolumnen uppskattar du hur mycket tid du lägger på olika aktiviteter i dagsläget. I den andra kolumnen anger du om du vill öka […]

Läs hela artikeln

Undersökningar visar att vi i snitt plockar upp vår smartphone 110 gånger per dag. Genomsnittsamerikanen konsumerar varje dygn 34 gigabytes information. Hur påverkar dessa avbrott vår hälsa,  produktivitet och sociala närvaro? Den här övningen är till för att hjälpa dig få bättre koll på dina informationsvanor och ge dig en bild av vad du bör […]

Läs hela artikeln

Finns det kontraproduktiva regler eller processer ni använder er av som är i vägen för teammedlemmarnas dagliga arbete? ”Kill a stupid rule” är framtagen av Lisa Bodell, grundare och vd på Futurethink och författare till ”Kill The Company”. Hennes övning är ett snabbt och effektivt sätt att undanröja onödiga hinder och göra processer smidigare samtidigt […]

Läs hela artikeln