Motivation & hälsa

Att hälsa och arbetsmiljö är viktiga är det få företag som missat. Trots detta blir fler och fler anställda sjuka, samtidigt som det är lätt hänt att glömma bort just hälsan eller att låta en extern företagshälsovård hantera problembilden. Speciellt om företaget är mitt i en tillväxt. På Stoby Måleri, med sina 411 anställda och […]

Läs hela artikeln

Att friskvård är viktigt för en god arbetsmiljö är givet, och många företag har på ett eller annat sätt börjat satsa mer på fältet. Det finns dock de företag som gått längre än så, och ett av dem är Panang Kommunikation i Falun, som ersätter sin friskvårdstimme med en så kallad ”livsvårdstimme”. Det hela är […]

Läs hela artikeln

Det pågår en ständig kamp inom oss mellan vad vi bör göra och vad som är enklast för stunden; en kamp som blir allt mer närvarande i dagens digitala landskap. Reptilhjärnan kan få oss att undvika svårare uppgifter till förmån för enkel distraktion i form av exempelvis sociala medier eller annan internet sökning. För att […]

Läs hela artikeln

Säljbolaget Key Solutions, med 80 anställda i Stockholm, Göteborg, Västerås och Malmö, har sedan starten 2008 haft som strategi att personalen ska vara ”nummer ett”. Det har bland annat lett till att företaget tre år i rad har utsetts till en av de bästa arbetsplatserna i Europa av Great place to work. – Vårt fundament […]

Läs hela artikeln

Fysisk aktivitet, träning och rörelse kan både förebygga och lindra stress. Genomfört tillsammans ger det också en social dimension som förstärker de positiva effekterna. Här följer ett antal tips på hur motion och fysisk aktivitet kan uppmuntras och underlättas.

Läs hela artikeln

Kom igång med dina målsättningar – och håll koll på hur bra du lyckas. Inspireras av listan till vänster och välj ut en ny vana som på sikt hjälper dig att uppnå en sundare informationskonsumtion. Kryssa i boxen till vänster varje dag du lyckas upprätthålla vanan. Genom att visuellt tydliggöra dina framsteg blir det enklare […]

Läs hela artikeln

Träning har länge använts som behandling mot depression. Att det fungerar har länge varit erkänt – men inte förrän nyligen har forskare vid Karolinska institutet kunnat förklara exakt hur muskler förebygger psykisk ohälsa. De som tränar regelbundet löper mindre risk att insjukna i depression och stressrelaterade sjukdomstillstånd samtidigt som de snabbare tillfrisknar. Forskare vid Karolinska […]

Läs hela artikeln

Du och din syster jobbar ju inriktat på stress. Hur brukar problemet yttra sig hos era kunder? Vi arbetar främst i förebyggande syfte. Många kommer till oss för att må bättre och samtidigt höja sina prestationer genom att lära sig att hantera den stress som följer av en intensiv vardag – det vill säga negativ […]

Läs hela artikeln

Det är när du verkligen inte hinner pausa som du behöver det som mest. Regelbundna raster är vetenskapligt   bevisat effektiva och rentav nödvändiga för produktivitet och energi. Har du bara ett par minuter till övers? Inga problem. Ta del av metoderna som maximerar dina raster – hur korta de än är. En studie från […]

Läs hela artikeln

Hur påverkar sömnen din livskvalitet – och hur påverkar dina vanor din sömn? Finns det möjliga samband och förbättringsmöjligheter? Använd det här verktyget för att få en bättre helhetsbild.

Läs hela artikeln