Mobbning & trakasserier

När Per Leander tillträdde som ny chef på Barncancerfonden 2012 var hans mål att dubblera insamlingen på fem år. Själv tyckte han att de förändringar han införde var ganska små, men medarbetarna tyckte annorlunda. De tyckte att förändringarna var omfattande och kände sig överkörda. De förstod inte heller varför förändringarna skulle genomföras och mycket energi […]

Läs hela artikeln

På många arbetsplatser är det inte längre fysiska skador som är huvudskälet till att människor mår dåligt. Arbetsmiljöverket vill därför öka arbetsgivarnas ansvar för den psykosociala arbetsmiljön genom en ny föreskrift som trädde i kraft den 31 mars 2016. På SSAB har chefer och skyddsombud tillsammans börjat arbeta med att omvandla de nya föreskrifterna till […]

Läs hela artikeln

Verksamheter som involverar barn kan väcka många känslor. Inte minst på förskolor kan personalen lätt hamna i konflikt med föräldrar, till exempel om föräldrar ombeds hämta barn som blivit sjuka. Nuförtiden kan föräldrars ilska komma till uttryck på sociala medier, med kränkande och grova kommentarer. På fyra förskolor i Östra Göinge kommun i Skåne har […]

Läs hela artikeln

Skyll inte på offret. Lyssna på den mobbades problem och svara med medkänsla och empati. Ge ditt stöd både i form av aktivt lyssnande eller praktisk hjälp. Uppmuntra. Människor vet ofta vad de bör göra för att förändra en situation, men behöver stöttning. Sök möjligheter. Mobbning kan sänka en persons självförtroende och förmåga att tänka […]

Läs hela artikeln

Som chef är du ansvarig för att motverka mobbning, trakasserier och konflikter på arbetsplatsen. Din roll är att förebygga konflikter och reda ut problem, som inte sällan beror på rena missförstånd eller oförmåga att se motpartens behov. Det finns ett stort antal tekniker och verktyg för att du som chef ska kunna identifiera, bedöma och […]

Läs hela artikeln

De psykosociala riskerna på arbetsplatsen glöms ofta bort till fördel för mer påtagligt fysiska risker. Psykosociala skyddsronder kan hjälpa till att motarbeta problematiken och göra det lättare att fånga upp stress, mobbning och andra arbetsmiljöproblem. Psykiska och sociala risker innefattar bland annat stressfaktorer sprungna ur hög arbetsbelastning, bristande stöd från kollegor och chefer, avsaknad av […]

Läs hela artikeln

Mobbning och trakasserier är en stor källa till stress för den som är utsatt. I själva verket är det något av det mest stressande en människa kan vara med om. Samtidigt som mobbning och trakasserier orsakar stress så är de ofta även en konsekvens av stress – det är i stressfyllda sammanhang dessa destruktiva beteenden […]

Läs hela artikeln