Minskad stress

Att läsa mejl på kvällar, helger och semestrar gör det svårt för många att helt koppla av. Även att komma tillbaka från en ledighet med 1000 olästa mejl kan vara stressande och tidskrävande. Tyska Daimler har denna sommar tagit till en drastisk åtgärd för att hjälpa sina medarbetare kunna koppla av på semestern. Istället för […]

Läs hela artikeln

Denna checklista är framtagen av AFA Försäkring och kan användas för att ringa in de områden som orsakar stress i den egna verksamheten. Använd den enskilt för reflektion eller ännu hellre som diskussionsunderlag i en grupp.

Läs hela artikeln

Det finns huvudsakligen fyra sätt att hantera stress. Genom att bara förlita sig på ett av sätten föreligger risken att det så småningom leder till ännu mer stress. Människor som framgångsrikt hanterar sin stress använder alla fyra metoder. Attackera/hantera problemet Försök att hitta möjliga lösningar, lista dina prioriteringar, sätt upp mål, planera och mobilisera resurser […]

Läs hela artikeln

Mittuniversitetet är mitt i flyttagen. Universitetet ska flytta från Härnösand till Sundsvall. Flytten berör 185 anställda och är klar först till sommaren 2016. Att byta arbetsplats är inte det lättaste och kan medföra ökad stress. På Mittuniversitetet erbjuder man sedan flera år tillbaka yoga på arbetstid en gång i veckan. – Väldigt många tycker att […]

Läs hela artikeln

Denna mall hjälper dig att på ett enkelt sätt få överblick över din situation just nu – avseende din tid, dina mål och välbefinnande. Utifrån dina resultat har du lättare att besluta om dina prioriteringar framåt.

Läs hela artikeln

Detta test är utformat för att hjälp dig förstå i vilken utsträckning du ligger i farozonen för att drabbas av alltför negativ stress. Ta ställning till varje påstående och välj det alternativ som stämmer bäst, även om det inte stämmer helt och hållet.

Läs hela artikeln

Med hjälp av dessa vardagsövningar övar vi upp vår förmåga till koncentration och fokus. Det gör att vi får lättare att koncentrera oss på arbetsuppgifterna när vi är på jobbet och när vi är hemma med familjen blir det lättare att låta bli att tänka på jobbet.

Läs hela artikeln

Dina attityder och vanor avgör till stor del hur din arbets- och livssituation kommer att se ut. Denna övning kan hjälpa dig identifiera de områden du bör prioritera för att skapa en vardag i balans.

Läs hela artikeln