Minskad stress

Att hälsa och arbetsmiljö är viktiga är det få företag som missat. Trots detta blir fler och fler anställda sjuka, samtidigt som det är lätt hänt att glömma bort just hälsan eller att låta en extern företagshälsovård hantera problembilden. Speciellt om företaget är mitt i en tillväxt. På Stoby Måleri, med sina 411 anställda och […]

Läs hela artikeln

Att friskvård är viktigt för en god arbetsmiljö är givet, och många företag har på ett eller annat sätt börjat satsa mer på fältet. Det finns dock de företag som gått längre än så, och ett av dem är Panang Kommunikation i Falun, som ersätter sin friskvårdstimme med en så kallad ”livsvårdstimme”. Det hela är […]

Läs hela artikeln

Att skapa en arbetsmiljö där alla kan trivas och minimera stressen är ofta en utmaning. Arbetsro måste vägas mot en kreativ atmosfär, och olika arbetssätt måste samsas om den gemensamma ytan. På Toshibas kontor i Solna har man tagit fasta på detta och introducerat fasta mobilregler, med målet att skapa en mer effektiv arbetsmiljö med […]

Läs hela artikeln

Arbetsmiljön är ofta en bidragande orsak till stress i vardagen. Detta tog Försäkringskassan fasta på när de utformade sitt nya Stockholmskontor. Kontoret är aktivitetsbaserat, vilket innebär att det är uppdelat i olika zoner baserat på arbetsuppgift, och det finns gott om tysta zoner, gemensamma ytor och projektytor. Det nya tänket mötte till en början motstånd […]

Läs hela artikeln

För 3 år sedan stod Norrlands Universitetssjukhus i Umeå inför ett problem: många sjukskrivningar och en hög personalomsättning gav sjukhuset bottenbetyg i personalenkäter. Lösningen? De delade helt enkelt upp verksamheten i fyra självstyrande enheter, som alla arbetade för att anpassa bemanning, scheman, och arbetssätt. Personalen fick välja vilken enhet de skulle tillhöra, och numera kan […]

Läs hela artikeln

Denna övning hjälper dig eller din grupp att prioritera bland aktuella projekt och uppgifter. En stor källa till stress och överbelastning är när vi inte prioriterar och aktivt väljer bort vissa uppgifter. Denna övning kan med fördel göras regelbundet eller när det finns osäkerhet om vad som gäller och vad som är viktigast just nu.

Läs hela artikeln

På många arbetsplatser är det inte längre fysiska skador som är huvudskälet till att människor mår dåligt. Arbetsmiljöverket vill därför öka arbetsgivarnas ansvar för den psykosociala arbetsmiljön genom en ny föreskrift som trädde i kraft den 31 mars 2016. På SSAB har chefer och skyddsombud tillsammans börjat arbeta med att omvandla de nya föreskrifterna till […]

Läs hela artikeln

Under senare år har metoder som meditation och Mindfulness vunnit mark som sätt att hantera en hektisk vardag. Vi vet idag att negativ och återkommande stress inte bara försämrar vår hälsa och upplevda livskvalitet utan också försämrar vår empatiska och kognitiva förmåga. Det är också känt att stress påverkar (försämrar) vår förmåga att fatta välgrundade […]

Läs hela artikeln

Candy Crush Saga, Minecraft, Battlefield, Just Cause… Sverige är ett av de främsta länderna i världen på dataspel. En bidragande orsak kan vara något så självklart som en god arbetsmiljö. Arbetsvillkoren har förbättrats avsevärt inom branschen de senaste åren och brist på kompetens gör att arbetsgivarna månar om sina medarbetare. På Avalanche Studios med ca […]

Läs hela artikeln

Inom Karlstads äldre- och handikappsomsorg jobbar ett 40-tal chefer. Med så många chefer är nästan alltid någon sjuk eller ledig. Tidigare fick övriga chefer ta hand om de frånvarandes arbetsuppgifter, vilket kunde bli stressigt för både chef och medarbetare. För att förbättra arbetsmiljön har kommunen valt att utbilda ett antal medarbetare som kan gå in […]

Läs hela artikeln