Ledarskap

Förbättra dialogen på arbetsplatsen. Få medarbetarna att säga vad de verkligen tycker med hjälp av fyra enkla metoder: Ställ många frågor. Förvänta dig inte att medarbetarna oombedda bidrar med nödvändig information. Detta särskilt i fall då det handlar om sammanhang av mindre positiv karaktär. Uppmuntra frågor. Oavsett om du anser frågan i sig vara trivial är det viktigt att […]

Läs hela artikeln

Inom psykologin använder man sig generellt av fyra olika typer av lyssnande anpassat efter situation och person: Vardagslyssnande: Du lägger lika delar fokus på den du pratar med och på dig själv. Det är oftast på denna nivå vi bygger våra vardagsrelationer. Professionellt lyssnande: Du lägger helt och hållet dig själv och dina tankar åt […]

Läs hela artikeln

Kan jag nå framsteg mot ett viktigt mål just nu genom att göra detta? – Gör Kan jag be någon annan att göra det? – Delegera Kan jag lika gärna göra det senare? – Skjut fram Räcker det om jag gör endast en del? – Minska uppgiften Kan jag låta bli att göra detta helt? […]

Läs hela artikeln

Be alla teammedlemmar att löpande för tidsdagbok så att ni får koll på hur lång tid varje uppgift faktiskt tar. Be även medarbetarna att i förväg uppskatta ungefär hur lång tid varje uppgift kommer att ta, i tre olika skalor: Den mest sannolika tidsåtgången, en optimistisk och en pessimistisk uträkning. Genom att lägga ihop den […]

Läs hela artikeln