Ledarskap

Tidningen Forbes genomförde nyligen en undersökning där 200 chefer bedömdes både utifrån sin ledarskapsförmåga och grad av optimism. Man fann en extremt tydlig koppling mellan optimism och effektivitet i ledarrollen. Därefter undersökte man data från ytterligare en undersökning och gick totalt igenom personlighetsdrag hos 625 ledare. Detta för att utröna exakt vilka beteenden som får […]

Läs hela artikeln

Vinn medarbetarnas förtroende samtidigt som du når ut med ditt budskap utan att tråka ut. Tänk på följande: Lägg alltid tonvikten på tillit och förtroende. Människor tar risker och anstränger sig långt mer när de litar på en person än när de känner misstro. Där tillit finns är man dessutom beredd att ha överseende med […]

Läs hela artikeln

Kom överens om att gemensamt få bukt med era största tidstjuvar på arbetsplatsen – ur två olika perspektiv: 1. Utvärdera dig. Börja med att be dina medarbetare att identifiera tre saker du som ledare gör som på något vis slösar medarbetarnas tid eller försvårar någon process på arbetsplatsen, och visa sedan vilka åtgärder du kommer […]

Läs hela artikeln

Under en förändring är det viktigare än någonsin att du som chef eller teamledare erbjuder medarbetarna rätt form av stöd och bemötande under de olika faserna. Hantera förnekelse, motstånd, utforskande och engagemang med metoder som stärker förändringsbenägenheten och enklare leder er i mål. Vid förnekelse: Vissa medarbetare fastnar i förnekelsefasen och vill varken ta till sig […]

Läs hela artikeln

Undersökningar har visat att stöttande chefer och teamledare minskar medarbetarnas sjukfrånvaro radikalt. Experter menar att förmågan att stötta personalen är en av de viktigaste egenskaper hos personer som leder en arbetsgrupp – något som motiverar mer än alla övriga former av belöningssystem. Undersökningar visar också att obefogade sjukskrivningar i lägre utsträckning riskerar att bli en […]

Läs hela artikeln