Ledarskap

”Alltid” och ”aldrig” har sedan länge varit bannlysta i konfliktretoriken. För den konstruktive finns det dock ännu mer att hämta. Vill du bråka smartare och bli förstådd på djupet? Här är en bevisat effektiv metod. Nonviolent Communication – NVC – är bevisat effektivt i situationer då en konflikt tycks vara svår att lösa utan känsloutspel. […]

Läs hela artikeln

Behöver du ta upp ett obekvämt ämne, men skjuter på samtalet i rädsla över att det ska gå fel? Att undvika eller senarelägga svåra samtal gör som bekant ofta bara problematiken värre. Ta tjuren vid hornen med hjälp av dessa steg. 1. Ta initiativ i tid När situationen blivit ohållbar och du bestämt dig för […]

Läs hela artikeln

Den här övningen är särskilt effektiv i infekterade situationer då en konflikt förvandlats till en principfråga, eller där båda parter av stolthet eller principskäl står fast vid sin ståndpunkt och vägrar överväga möjliga alternativ. Övningen går ut på att motståndarna tvingas sätta sig in i varandras perspektiv och dessutom bilda sig en objektiv uppfattning av […]

Läs hela artikeln

Tänk på detta när du vill lyfta en fråga i arbetsgruppen: Formulera frågan så att den berör alla. Det är viktigt att man formulerar frågan utifrån de övrigas perspektiv. Exempel på dialogfrågor som berör alla: ”Vad tänker/tycker jag om den här situationen?”, ”Utifrån mitt perspektiv – vad ser jag för hinder/möjligheter?”. Ge alla tid att […]

Läs hela artikeln

Få även mer tystlåtna personer att kliva fram och ta ansvar när du håller ett möte. De här stegen hjälper mötesdeltagarna att ta plats samtidigt som de stärker gemenskapen i gruppen. 1. Visa att det är ni på mötet som skapar själva möjligheterna – just nu Börja med att få alla att inse att ni […]

Läs hela artikeln

Du vill påverka i rätt riktning – utan att för den sakens skull manipulera eller aktivt övertyga. Här är fraserna som på effektivast möjliga sätt förenar, hjälper och skapar förtroende. Trots att nyhetsvärdet i dessa fraser må vara lågt kan de på kort tid hjälpa dig att uppnå bättre relationer: Peppa och lägg grunden till […]

Läs hela artikeln

Skickliga kommunikatörer lyssnar mer än de talar. Att vara en god lyssnare är trots detta en av de mest underskattade – eller bortglömda – egenskaperna när det gäller förmågan att kommunicera.  Bli ännu bättre på att ta in motpartens perspektiv: Ge din odelade uppmärksamhet Låt inget distrahera dig, stäng ute allt som inte hör till […]

Läs hela artikeln

Vill du skapa bättre förutsättningar för kreativa gruppdiskussioner? För tillfällen då ni kör fast kan en låda eller mapp fylld av inspiration och idéer sätta bollen i rullning. Be dina medarbetare att under ett par veckor gemensamt samla på sig saker/citat/bilder som inspirerar eller symboliserar positiva gemensamma minnen. Gör ett gemensamt ”inspirationscollage” som ni delar […]

Läs hela artikeln

Gör enligt den konventionella regelboken, men tvärt om. Det handlar enligt Sutton om att uppnå en ökad kunskapsnivå inom organisationen, att se gamla problem ur nya perspektiv och att bryta sig loss från gamla uppfattningar. Vill du testa teorin i praktiken? Här är några av Suttons ”galna” idéer för en mer kreativ arbetsmiljö: Skapa konflikter […]

Läs hela artikeln

Denna gruppövning fungerar bra som en punktinsats för att öka engagemanget i gruppen, eller som en del i ett större teambuilding-event. Övningen kan användas i syfte att utvinna gruppens generella erfarenheter och kunskaper, eller riktas in på ett specifikt område eller projekt. Gör såhär: Dela upp mötesdeltagarna i grupper om fyra deltagare. Se till att […]

Läs hela artikeln