Ledarskap

För 3 år sedan stod Norrlands Universitetssjukhus i Umeå inför ett problem: många sjukskrivningar och en hög personalomsättning gav sjukhuset bottenbetyg i personalenkäter. Lösningen? De delade helt enkelt upp verksamheten i fyra självstyrande enheter, som alla arbetade för att anpassa bemanning, scheman, och arbetssätt. Personalen fick välja vilken enhet de skulle tillhöra, och numera kan […]

Läs hela artikeln

Denna övning hjälper dig eller din grupp att prioritera bland aktuella projekt och uppgifter. En stor källa till stress och överbelastning är när vi inte prioriterar och aktivt väljer bort vissa uppgifter. Denna övning kan med fördel göras regelbundet eller när det finns osäkerhet om vad som gäller och vad som är viktigast just nu.

Läs hela artikeln

Använd denna övning enskilt eller tillsammans med din grupp för att ringa in de områden du/ni vill prioritera och där ni har mest att vinna på att genomföra åtgärder och förbättringar. Dela gärna upp i mindre grupper och ni är många. Använd den ena halvan av er tillgängliga tid till att ringa in vilka frågor som är […]

Läs hela artikeln

Har ni hela tiden nya projekt på gång, alla med växlande prioriteringsgrader? Jobbar du ensam kan du enkelt avgöra vad som bör komma först och när du bör skifta fokus – men hur kommunicerar ni det snabbt i gruppen? Genom att sortera inkommande projekt och uppgifter efter A/B/C-prioritet slipper ni ta retoriska omvägar, och kan […]

Läs hela artikeln

Hur arbetar Sveriges bästa chefer med att skapa hälsa och arbetsglädje i sina team? Ylva Lindahl, förskolechef för Östra Göteborg och Bergsjön, var en av finalisterna till priset Årets hälsofrämjande chef på Chefgalan 2016. Enligt henne är det viktigt att hitta lösningar och se möjligheter istället för problem. – Vi behöver inse att vi inte […]

Läs hela artikeln

Som chef har du en avgörande betydelse för dina medarbetares välbefinnande. Detta häfte ger dig vägledning i arbetet med att förebygga stress och osund arbetsbelastning och att stötta dina medarbetare i att skapa ett klimat i vardagen som kännetecknas av balans och samarbete snarare än stress och konflikter.

Läs hela artikeln

Som chef är du ansvarig för att motverka mobbning, trakasserier och konflikter på arbetsplatsen. Din roll är att förebygga konflikter och reda ut problem, som inte sällan beror på rena missförstånd eller oförmåga att se motpartens behov. Det finns ett stort antal tekniker och verktyg för att du som chef ska kunna identifiera, bedöma och […]

Läs hela artikeln

Medarbetare med psykisk ohälsa eller utmattningssyndrom behöver som regel professionellt stöd och hjälp, men du som chef behöver ändå ofta ta första steget för att hantera och bedöma situationen.

Läs hela artikeln

Att skapa ett hållbart arbetsklimat som chef bygger på att du har rätt förutsättningar själv. Nedanstående checklista är baserad på frågor i AHA-enkäten som tagits fram av Sektionen för personskadeprevention, Karolinska Institutet. Använd den för att ringa in de områden som behöver adresseras för att skapa bättre förutsättningar för ditt arbete med ett hållbart arbetsklimat.

Läs hela artikeln

Konfliktkonsult Karin Lindgren, arbetar ofta med en dialogmetod för att lösa konflikter. Metoden tränar också medveten närvaro i dialogen och behöver inte alls enbart användas vid konflikter. Genom att träna metoden i ”fredstid”, har man ett bra vapen när det hettar till.

Läs hela artikeln