Länkar Arbetsmiljöresurser

Psykisk ohälsa är ett ökande problem för såväl samhället som arbetsgivare runtom i landet. Det för inte bara med sig personligt lidande, utan innebär även enorma kostnader för arbetsgivare och samhället varje år. 2013 beräknades kostnaden för samhället till 70 miljarder. Just detta är anledningen bakom ett nytt verktyg, som går under namnet arbetshälsoekonomiskt analysverktyg. […]

Läs hela artikeln

Prevent Checklista för psykosocial arbetsmiljö Checklista om trivsel och arbetsklimat Enkät om stressfaktorer Enkät om vår arbetsmiljö Checklista om de viktigaste arbetsmiljöfrågorna Arbetsmiljöverket Checklista: Kartlägg riskerna för hot och våld i arbetsmiljön Checklista: Arbetsmiljön på förskolor Checklista: Arbetsmiljön på skolor Checklista – systematiskt arbetsmiljöarbete, chefers arbetsmiljö    

Läs hela artikeln