Konflikthantering

I det moderna arbetslivet bedrivs en stor del av verksamheten i grupp- och projektform. Många gånger är grupperna sammansatta av personer med olika bakgrund, åldrar, erfarenhet och nationalitet. Detta skapar möjligheter och dynamik, men samtidigt en miljö där olikheter kan leda till destruktiva motsättningar och konflikter. För dagens chefer är förmågan att leda team till […]

Läs hela artikeln

När Per Leander tillträdde som ny chef på Barncancerfonden 2012 var hans mål att dubblera insamlingen på fem år. Själv tyckte han att de förändringar han införde var ganska små, men medarbetarna tyckte annorlunda. De tyckte att förändringarna var omfattande och kände sig överkörda. De förstod inte heller varför förändringarna skulle genomföras och mycket energi […]

Läs hela artikeln

Skyll inte på offret. Lyssna på den mobbades problem och svara med medkänsla och empati. Ge ditt stöd både i form av aktivt lyssnande eller praktisk hjälp. Uppmuntra. Människor vet ofta vad de bör göra för att förändra en situation, men behöver stöttning. Sök möjligheter. Mobbning kan sänka en persons självförtroende och förmåga att tänka […]

Läs hela artikeln

Lär dig känna igen olika konfliktbeteenden För att göra sig själv och andra uppmärksamma på destruktiva tendenser på arbetsplatsen har både chefer och medarbetare nytta av att kunna känna igen följande konfliktbeteenden. Polarisering. Det föreligger endast en mindre åsiktsskillnad. Men för att övertyga motparten överdrivs denna. Dramatisering. För att lättare övertyga motparten används överdrifter och […]

Läs hela artikeln

Som chef är du ansvarig för att motverka mobbning, trakasserier och konflikter på arbetsplatsen. Din roll är att förebygga konflikter och reda ut problem, som inte sällan beror på rena missförstånd eller oförmåga att se motpartens behov. Det finns ett stort antal tekniker och verktyg för att du som chef ska kunna identifiera, bedöma och […]

Läs hela artikeln

Mobbning och trakasserier är en stor källa till stress för den som är utsatt. I själva verket är det något av det mest stressande en människa kan vara med om. Samtidigt som mobbning och trakasserier orsakar stress så är de ofta även en konsekvens av stress – det är i stressfyllda sammanhang dessa destruktiva beteenden […]

Läs hela artikeln

Konfliktkonsult Karin Lindgren, arbetar ofta med en dialogmetod för att lösa konflikter. Metoden tränar också medveten närvaro i dialogen och behöver inte alls enbart användas vid konflikter. Genom att träna metoden i ”fredstid”, har man ett bra vapen när det hettar till.

Läs hela artikeln

”Alltid” och ”aldrig” har sedan länge varit bannlysta i konfliktretoriken. För den konstruktive finns det dock ännu mer att hämta. Vill du bråka smartare och bli förstådd på djupet? Här är en bevisat effektiv metod. Nonviolent Communication – NVC – är bevisat effektivt i situationer då en konflikt tycks vara svår att lösa utan känsloutspel. […]

Läs hela artikeln

Den här övningen är särskilt effektiv i infekterade situationer då en konflikt förvandlats till en principfråga, eller där båda parter av stolthet eller principskäl står fast vid sin ståndpunkt och vägrar överväga möjliga alternativ. Övningen går ut på att motståndarna tvingas sätta sig in i varandras perspektiv och dessutom bilda sig en objektiv uppfattning av […]

Läs hela artikeln