Kommunikation

1. Lyssna klart på vad personen har att säga. Avbryt inte, även om du upplever att personen helt har missuppfattat situationen eller om du redan i förväg känner att du vet vad personen kommer att komma fram till. 2. Fråga sedan kring detaljer. Använd fraser som ”berätta mer” och ”kan du förklara det där lite […]

Läs hela artikeln

Inom psykologin använder man sig generellt av fyra olika typer av lyssnande anpassat efter situation och person: Vardagslyssnande: Du lägger lika delar fokus på den du pratar med och på dig själv. Det är oftast på denna nivå vi bygger våra vardagsrelationer. Professionellt lyssnande: Du lägger helt och hållet dig själv och dina tankar åt […]

Läs hela artikeln