Kommunikation

Få även mer tystlåtna personer att kliva fram och ta ansvar när du håller ett möte. De här stegen hjälper mötesdeltagarna att ta plats samtidigt som de stärker gemenskapen i gruppen. 1. Visa att det är ni på mötet som skapar själva möjligheterna – just nu Börja med att få alla att inse att ni […]

Läs hela artikeln

Du vill påverka i rätt riktning – utan att för den sakens skull manipulera eller aktivt övertyga. Här är fraserna som på effektivast möjliga sätt förenar, hjälper och skapar förtroende. Trots att nyhetsvärdet i dessa fraser må vara lågt kan de på kort tid hjälpa dig att uppnå bättre relationer: Peppa och lägg grunden till […]

Läs hela artikeln

Skickliga kommunikatörer lyssnar mer än de talar. Att vara en god lyssnare är trots detta en av de mest underskattade – eller bortglömda – egenskaperna när det gäller förmågan att kommunicera.  Bli ännu bättre på att ta in motpartens perspektiv: Ge din odelade uppmärksamhet Låt inget distrahera dig, stäng ute allt som inte hör till […]

Läs hela artikeln

Vinn medarbetarnas förtroende samtidigt som du når ut med ditt budskap utan att tråka ut. Tänk på följande: Lägg alltid tonvikten på tillit och förtroende. Människor tar risker och anstränger sig långt mer när de litar på en person än när de känner misstro. Där tillit finns är man dessutom beredd att ha överseende med […]

Läs hela artikeln

Inom idrottspsykologin är det direkt avgörande att på egen hand och tillsammans kunna skapa positiva tillstånd och förväntningar. Lika viktigt är det att konstruktivt kunna hantera motgångar. Rent praktiskt handlar det om att lära sig associera/assa och dissociera/dissa – två tekniker som är lika viktiga vare sig det rör sig om OS eller en vanlig […]

Läs hela artikeln

LEAPS står för ”Listen”, ”Empathise”, ”Ask”, ”Paraphrase” och ”Summarise”, och är en effektiv metod för att mota en potentiell konflikt i grind. Uppnå snabbt en konstruktiv dialog och ömsesidig förståelse genom att aktivt lyssna på vad motparten har att säga. Sätt dig in i dennes perspektiv och synsätt, och ställ frågor för att försäkra dig […]

Läs hela artikeln

Roliga och givande teamaktiviteter behöver varken vara särskilt dyra, avancerade eller tidskrävande. Testa någon av dessa innovativa aktiviteter för att öka vi-känslan och förbättra samarbetet: Låt medarbetarna testa varandras arbetsroller. Om det är möjligt rent praktiskt och ur säkerhetsperspektiv är detta en effektiv metod för ökad förståelse och bättre kontakt medarbetarna emellan. Det kan också vara ett sätt för […]

Läs hela artikeln

Förbättra dialogen på arbetsplatsen. Få medarbetarna att säga vad de verkligen tycker med hjälp av fyra enkla metoder: Ställ många frågor. Förvänta dig inte att medarbetarna oombedda bidrar med nödvändig information. Detta särskilt i fall då det handlar om sammanhang av mindre positiv karaktär. Uppmuntra frågor. Oavsett om du anser frågan i sig vara trivial är det viktigt att […]

Läs hela artikeln

Försvarsmekanismer – så kallade eliminatorer – är någonting de flesta av oss helt omedvetet använder i syfte att skydda oss själva och göra verkligheten mindre plågsam när vi blir ifrågasatta och kritiserade. Att ha koll på eliminatorerna och vad de egentligen betyder är i alla former av samarbeten ett mycket effektivt sätt att snabbare uppnå […]

Läs hela artikeln

En nyckel bakom framgångsrikt teamarbete är förmågan att ge rätt typ av feedback. Teamexperten Annika R Malmberg ger dig följande tips: Var snabb. Vänta inte för länge med att ge feedback och kritik, ta upp saker omedelbart. Tänk på regeln ”kritik i enrum, beröm i plenum”. Den enda gången det är okej att ge någon […]

Läs hela artikeln