Kommunikation

Ni har hyfsad koll på varandras åsikter – men hur väl känner ni till varandras grundläggande värderingar? Genom att få koll på teamets värderingar blir det enklare att förstå varandras handlingar och åsikter i de flesta situationer – och ni kan snabbare avgöra vad ni bör bli bättre på att kommunicera i gruppen. Genom att […]

Läs hela artikeln

Lär dig känna igen olika konfliktbeteenden För att göra sig själv och andra uppmärksamma på destruktiva tendenser på arbetsplatsen har både chefer och medarbetare nytta av att kunna känna igen följande konfliktbeteenden. Polarisering. Det föreligger endast en mindre åsiktsskillnad. Men för att övertyga motparten överdrivs denna. Dramatisering. För att lättare övertyga motparten används överdrifter och […]

Läs hela artikeln

Konfliktkonsult Karin Lindgren, arbetar ofta med en dialogmetod för att lösa konflikter. Metoden tränar också medveten närvaro i dialogen och behöver inte alls enbart användas vid konflikter. Genom att träna metoden i ”fredstid”, har man ett bra vapen när det hettar till.

Läs hela artikeln

Finns det kontraproduktiva regler eller processer ni använder er av som är i vägen för teammedlemmarnas dagliga arbete? ”Kill a stupid rule” är framtagen av Lisa Bodell, grundare och vd på Futurethink och författare till ”Kill The Company”. Hennes övning är ett snabbt och effektivt sätt att undanröja onödiga hinder och göra processer smidigare samtidigt […]

Läs hela artikeln

”Alltid” och ”aldrig” har sedan länge varit bannlysta i konfliktretoriken. För den konstruktive finns det dock ännu mer att hämta. Vill du bråka smartare och bli förstådd på djupet? Här är en bevisat effektiv metod. Nonviolent Communication – NVC – är bevisat effektivt i situationer då en konflikt tycks vara svår att lösa utan känsloutspel. […]

Läs hela artikeln

Behöver du ta upp ett obekvämt ämne, men skjuter på samtalet i rädsla över att det ska gå fel? Att undvika eller senarelägga svåra samtal gör som bekant ofta bara problematiken värre. Ta tjuren vid hornen med hjälp av dessa steg. 1. Ta initiativ i tid När situationen blivit ohållbar och du bestämt dig för […]

Läs hela artikeln

Den här övningen är särskilt effektiv i infekterade situationer då en konflikt förvandlats till en principfråga, eller där båda parter av stolthet eller principskäl står fast vid sin ståndpunkt och vägrar överväga möjliga alternativ. Övningen går ut på att motståndarna tvingas sätta sig in i varandras perspektiv och dessutom bilda sig en objektiv uppfattning av […]

Läs hela artikeln

Konstruktiv och uppbyggande kritik är ärlig, riktad mot sak istället för person och fokuserar på konkreta, tydliga mål. Tänk på detta: Var ärlig. Undvik onödiga omskrivningar, men var tydlig med att skilja mellan personlighet och sakfråga och understryk att du kritiserar själva beteendet i sig – inte personen bakom. Var tillräckligt specifik. Istället för att […]

Läs hela artikeln

Ett antal förrädiskt vanliga kommunikationsfel kan påverka vår förmåga att slutföra projekt, göra vår åsikt hörd och bli förstådda – och i värsta fall kan de ha inverkan på karriär och relationer.  Kristi Hedges är entreprenör, kommunikations-expert, ledarskapscoach och författare. I boken ”Power of Presence: Unlock Your Potential to Engage and Inspire Others” listar hon […]

Läs hela artikeln

Tänk på detta när du vill lyfta en fråga i arbetsgruppen: Formulera frågan så att den berör alla. Det är viktigt att man formulerar frågan utifrån de övrigas perspektiv. Exempel på dialogfrågor som berör alla: ”Vad tänker/tycker jag om den här situationen?”, ”Utifrån mitt perspektiv – vad ser jag för hinder/möjligheter?”. Ge alla tid att […]

Läs hela artikeln