Hälsosam kultur

De psykosociala riskerna på arbetsplatsen glöms ofta bort till fördel för mer påtagligt fysiska risker. Psykosociala skyddsronder kan hjälpa till att motarbeta problematiken och göra det lättare att fånga upp stress, mobbning och andra arbetsmiljöproblem. Psykiska och sociala risker innefattar bland annat stressfaktorer sprungna ur hög arbetsbelastning, bristande stöd från kollegor och chefer, avsaknad av […]

Läs hela artikeln

Mittuniversitetet är mitt i flyttagen. Universitetet ska flytta från Härnösand till Sundsvall. Flytten berör 185 anställda och är klar först till sommaren 2016. Att byta arbetsplats är inte det lättaste och kan medföra ökad stress. På Mittuniversitetet erbjuder man sedan flera år tillbaka yoga på arbetstid en gång i veckan. – Väldigt många tycker att […]

Läs hela artikeln

Säljbolaget Key Solutions, med 80 anställda i Stockholm, Göteborg, Västerås och Malmö, har sedan starten 2008 haft som strategi att personalen ska vara ”nummer ett”. Det har bland annat lett till att företaget tre år i rad har utsetts till en av de bästa arbetsplatserna i Europa av Great place to work. – Vårt fundament […]

Läs hela artikeln

Västerbottens landsting har fattat beslut om att man ska ha världens friskaste befolkning år 2020. Det gäller både medarbetare, patienter och invånare. Det fastställda målet har redan gett resultat i form av lägre sjuktal i regionen. Nu har landstinget även gett möjlighet för alla arbetsplatser att bli certifierade som hälsofrämjande. Ett trettiotal arbetsplatser har hittills […]

Läs hela artikeln

Det som ökar hälsa och arbetslust kallas friskfaktorer. De finns såväl i som utanför arbetet. Eftersom både människor och arbetsplatser är olika är även friskfaktorerna unika för var och en av oss. När friskfaktorerna är identifierade kan de bli ett viktigt instrument för företagets/organisationens arbetsmiljöarbete.

Läs hela artikeln

Fysisk aktivitet, träning och rörelse kan både förebygga och lindra stress. Genomfört tillsammans ger det också en social dimension som förstärker de positiva effekterna. Här följer ett antal tips på hur motion och fysisk aktivitet kan uppmuntras och underlättas.

Läs hela artikeln

Du och din syster jobbar ju inriktat på stress. Hur brukar problemet yttra sig hos era kunder? Vi arbetar främst i förebyggande syfte. Många kommer till oss för att må bättre och samtidigt höja sina prestationer genom att lära sig att hantera den stress som följer av en intensiv vardag – det vill säga negativ […]

Läs hela artikeln

”A wandering mind is an unhappy mind”, slår forskarna fast. Några sekunders   tankeassociationer får oss att må sämre än att fokusera helt på nuet – oavsett om tankarna i själva verket handlar om något positivt.  Innan du läser vidare; slut ögonen i några sekunder och låt tankarna vandra fritt. Hur känns det efteråt? Enligt […]

Läs hela artikeln

Skickliga kommunikatörer lyssnar mer än de talar. Att vara en god lyssnare är trots detta en av de mest underskattade – eller bortglömda – egenskaperna när det gäller förmågan att kommunicera.  Bli ännu bättre på att ta in motpartens perspektiv: Ge din odelade uppmärksamhet Låt inget distrahera dig, stäng ute allt som inte hör till […]

Läs hela artikeln

Har du för kallt på kontoret? När skrattade du senast? Och hur närvarande är du i stunden? Förutom strukturerade listor och smarta appar finns det några ganska basala – men ofta förbisedda – sätt att bli mer produktiv på.  När du känner att produktiviteten laggar trots hårda insatser kan du testa att checka av punkterna […]

Läs hela artikeln