Goda exempel

Candy Crush Saga, Minecraft, Battlefield, Just Cause… Sverige är ett av de främsta länderna i världen på dataspel. En bidragande orsak kan vara något så självklart som en god arbetsmiljö. Arbetsvillkoren har förbättrats avsevärt inom branschen de senaste åren och brist på kompetens gör att arbetsgivarna månar om sina medarbetare. På Avalanche Studios med ca […]

Läs hela artikeln

Inom Karlstads äldre- och handikappsomsorg jobbar ett 40-tal chefer. Med så många chefer är nästan alltid någon sjuk eller ledig. Tidigare fick övriga chefer ta hand om de frånvarandes arbetsuppgifter, vilket kunde bli stressigt för både chef och medarbetare. För att förbättra arbetsmiljön har kommunen valt att utbilda ett antal medarbetare som kan gå in […]

Läs hela artikeln

Att läsa mejl på kvällar, helger och semestrar gör det svårt för många att helt koppla av. Även att komma tillbaka från en ledighet med 1000 olästa mejl kan vara stressande och tidskrävande. Tyska Daimler har denna sommar tagit till en drastisk åtgärd för att hjälpa sina medarbetare kunna koppla av på semestern. Istället för […]

Läs hela artikeln

Verksamheter som involverar barn kan väcka många känslor. Inte minst på förskolor kan personalen lätt hamna i konflikt med föräldrar, till exempel om föräldrar ombeds hämta barn som blivit sjuka. Nuförtiden kan föräldrars ilska komma till uttryck på sociala medier, med kränkande och grova kommentarer. På fyra förskolor i Östra Göinge kommun i Skåne har […]

Läs hela artikeln

Mittuniversitetet är mitt i flyttagen. Universitetet ska flytta från Härnösand till Sundsvall. Flytten berör 185 anställda och är klar först till sommaren 2016. Att byta arbetsplats är inte det lättaste och kan medföra ökad stress. På Mittuniversitetet erbjuder man sedan flera år tillbaka yoga på arbetstid en gång i veckan. – Väldigt många tycker att […]

Läs hela artikeln

Säljbolaget Key Solutions, med 80 anställda i Stockholm, Göteborg, Västerås och Malmö, har sedan starten 2008 haft som strategi att personalen ska vara ”nummer ett”. Det har bland annat lett till att företaget tre år i rad har utsetts till en av de bästa arbetsplatserna i Europa av Great place to work. – Vårt fundament […]

Läs hela artikeln

Västerbottens landsting har fattat beslut om att man ska ha världens friskaste befolkning år 2020. Det gäller både medarbetare, patienter och invånare. Det fastställda målet har redan gett resultat i form av lägre sjuktal i regionen. Nu har landstinget även gett möjlighet för alla arbetsplatser att bli certifierade som hälsofrämjande. Ett trettiotal arbetsplatser har hittills […]

Läs hela artikeln

Tvåskift och lördagsjobb – vilken tandläkare vill jobba så? Alla, åtminstone på Folktandvården Lilla Torget i Linköping. År 2010 slogs två tandläkarmottagningar ihop vilket ledde till en situation med över 40 anställda som skulle dela på 10 behandlingsrum. Omöjligt kan tyckas. Men kliniksamordnaren Lena Kempe införde sitt ”drömschema”: tvåskift med kliniskt arbete under sex timmar […]

Läs hela artikeln

Flera mindre företag har på senare tid provat med sex timmars arbetsdag. Ett exempel är den norrländska konsultfirman Brath. Nu har produktionsbyrån Background i Falun, som arbetar med grafisk produktion, bestämt sig för att testa samma sak. – Vi gör det som ett sätt att locka bra kompetens till företaget, eftersom vår ambition är att […]

Läs hela artikeln

I Karlshamns kommun har många anställda på skolor och förskolor känt sig stressade. Kommunen misstänkte att en del av stressen berodde på vikariehanteringen. Mycket tid gick åt till att ringa efter vikarier och vissa gick sjuka till jobbet. Därför provar man nu en ny modell som ska ersätta vikarierna på två förskolor. Tre extra personer […]

Läs hela artikeln