Goda exempel

Att friskvård är viktigt för en god arbetsmiljö är givet, och många företag har på ett eller annat sätt börjat satsa mer på fältet. Det finns dock de företag som gått längre än så, och ett av dem är Panang Kommunikation i Falun, som ersätter sin friskvårdstimme med en så kallad ”livsvårdstimme”. Det hela är […]

Läs hela artikeln

Att skapa en arbetsmiljö där alla kan trivas och minimera stressen är ofta en utmaning. Arbetsro måste vägas mot en kreativ atmosfär, och olika arbetssätt måste samsas om den gemensamma ytan. På Toshibas kontor i Solna har man tagit fasta på detta och introducerat fasta mobilregler, med målet att skapa en mer effektiv arbetsmiljö med […]

Läs hela artikeln

Det pågår en ständig kamp inom oss mellan vad vi bör göra och vad som är enklast för stunden; en kamp som blir allt mer närvarande i dagens digitala landskap. Reptilhjärnan kan få oss att undvika svårare uppgifter till förmån för enkel distraktion i form av exempelvis sociala medier eller annan internet sökning. För att […]

Läs hela artikeln

Arbetsmiljön är ofta en bidragande orsak till stress i vardagen. Detta tog Försäkringskassan fasta på när de utformade sitt nya Stockholmskontor. Kontoret är aktivitetsbaserat, vilket innebär att det är uppdelat i olika zoner baserat på arbetsuppgift, och det finns gott om tysta zoner, gemensamma ytor och projektytor. Det nya tänket mötte till en början motstånd […]

Läs hela artikeln

För 3 år sedan stod Norrlands Universitetssjukhus i Umeå inför ett problem: många sjukskrivningar och en hög personalomsättning gav sjukhuset bottenbetyg i personalenkäter. Lösningen? De delade helt enkelt upp verksamheten i fyra självstyrande enheter, som alla arbetade för att anpassa bemanning, scheman, och arbetssätt. Personalen fick välja vilken enhet de skulle tillhöra, och numera kan […]

Läs hela artikeln

På kirurgavdelning 6 på Centralsjukhuset i Karlstad arbetar man sedan mer än femton år tillbaka med Patientnärmre vård. Arbetssättet innebär att man arbetar i team, har dagliga reflektioner och har en värdegrund som utgår ifrån vad som är bäst för patienten. Nu har kirurgavdelningen fått Suntarbetslivs pris för sitt arbetsmiljöarbete. – Det finns ingen hierarki […]

Läs hela artikeln

En allt mer komplex arbetsmiljö gör att fler blir stressade. Inte minst chefer inom offentlig sektor är utsatta för stress på grund av att det finns fler intressenter än inom privat verksamhet, såsom medborgare, politiker och journalister. Samtidigt ökar kraven på innovation, vilket tar tid från den operativa verksamheten. Vissa arbetsplatser klarar dock av att […]

Läs hela artikeln

När Per Leander tillträdde som ny chef på Barncancerfonden 2012 var hans mål att dubblera insamlingen på fem år. Själv tyckte han att de förändringar han införde var ganska små, men medarbetarna tyckte annorlunda. De tyckte att förändringarna var omfattande och kände sig överkörda. De förstod inte heller varför förändringarna skulle genomföras och mycket energi […]

Läs hela artikeln

På många arbetsplatser är det inte längre fysiska skador som är huvudskälet till att människor mår dåligt. Arbetsmiljöverket vill därför öka arbetsgivarnas ansvar för den psykosociala arbetsmiljön genom en ny föreskrift som trädde i kraft den 31 mars 2016. På SSAB har chefer och skyddsombud tillsammans börjat arbeta med att omvandla de nya föreskrifterna till […]

Läs hela artikeln

Hur arbetar Sveriges bästa chefer med att skapa hälsa och arbetsglädje i sina team? Ylva Lindahl, förskolechef för Östra Göteborg och Bergsjön, var en av finalisterna till priset Årets hälsofrämjande chef på Chefgalan 2016. Enligt henne är det viktigt att hitta lösningar och se möjligheter istället för problem. – Vi behöver inse att vi inte […]

Läs hela artikeln