Forskning & studier

Det pågår en ständig kamp inom oss mellan vad vi bör göra och vad som är enklast för stunden; en kamp som blir allt mer närvarande i dagens digitala landskap. Reptilhjärnan kan få oss att undvika svårare uppgifter till förmån för enkel distraktion i form av exempelvis sociala medier eller annan internet sökning. För att […]

Läs hela artikeln

Under senare år har metoder som meditation och Mindfulness vunnit mark som sätt att hantera en hektisk vardag. Vi vet idag att negativ och återkommande stress inte bara försämrar vår hälsa och upplevda livskvalitet utan också försämrar vår empatiska och kognitiva förmåga. Det är också känt att stress påverkar (försämrar) vår förmåga att fatta välgrundade […]

Läs hela artikeln

En amerikansk studie, genomförd av Gallup visar att hälsa och engagemang ofta går hand i hand. Resulten bygger på svaren från över 140 000 hel- och deltidsarbetande amerikaner. Resultaten visar bland annat att i den minst engagerade gruppen är det 56 procent som upplever stress dagligen jämfört med 32 procent för de engagerade. Den motiverade […]

Läs hela artikeln

Träning har länge använts som behandling mot depression. Att det fungerar har länge varit erkänt – men inte förrän nyligen har forskare vid Karolinska institutet kunnat förklara exakt hur muskler förebygger psykisk ohälsa. De som tränar regelbundet löper mindre risk att insjukna i depression och stressrelaterade sjukdomstillstånd samtidigt som de snabbare tillfrisknar. Forskare vid Karolinska […]

Läs hela artikeln

”A wandering mind is an unhappy mind”, slår forskarna fast. Några sekunders   tankeassociationer får oss att må sämre än att fokusera helt på nuet – oavsett om tankarna i själva verket handlar om något positivt.  Innan du läser vidare; slut ögonen i några sekunder och låt tankarna vandra fritt. Hur känns det efteråt? Enligt […]

Läs hela artikeln