Effektiva egna vanor

Är du inne i en osedvanligt stressig period? Blir du sjuk så fort du får några dagar ledigt, och har du retat dig lite extra mycket på bilköerna under senaste veckorna? Även om du har roligt längs vägen gäller det att hålla koll på eventuella stress-symptom. Utöver att uppmärksamma fysiska och psykiska symtom på stress […]

Läs hela artikeln

Vissa uppgifter kräver hundraprocentigt engagemang – många andra gör det inte. Överprocessar du de sistnämnda? Tänk på följande: Identifiera tillfällen då “slarv” är okej. Stavfel i mejl är kanske mer okej än du tror. Sätt kortare deadlines. En uppgift expanderar i förhållande till tiden som avsatts. Korrekturläs rapporten en gång istället för tre. Ta beslut […]

Läs hela artikeln

Man kan dra en parallell mellan jobbrelaterad prestationsångest och klassisk scenskräck – det är nämligen i princip samma mekanismer i hjärnan som aktiveras i båda situationerna. Problemet oavsett situation ligger ofta i ett för stort fokus på sig själv och vad man presterar eller kommer att prestera, och för lite fokus på omgivningen och vad […]

Läs hela artikeln

Det är lätt att mentalt låta sig dräneras av mindre, ibland omärkliga och till synes harmlösa energiläckage. Kanske har du en energitjuv till kollega – och en dag som börjar på fel sätt fortsätter inte sällan i samma bana. För att hålla orken uppe behöver du dels bli uppmärksam på energitjuvar i din närhet – […]

Läs hela artikeln

Kom igång med sållandet och förenkla din vardag. Vad behöver verkligen göras – och hur kommer man fram till vad som ska bort? Matthew E. May tipsar i boken ”The Laws of Subtraction” om några effektiva tillvägagångssätt: Experimentera med att plocka bort ett tidigare ”självklart” moment. Polisen i Colorado brukade tidigare vara på plats för […]

Läs hela artikeln

Punkt efter punkt som lägger sig som en tyngd över bröstkorgen, och en klocka som skenar. En att göra-lista som gått överstyr är inte helt ovanligt i sammanhang där du nyligen blivit befordrad eller börjat bli tilldelad nya arbetsuppgifter och ansvarsområden. Ju mer framgångsrik du är i din roll, desto fler ansvarsområden och arbetsuppgifter får […]

Läs hela artikeln

Kan jag nå framsteg mot ett viktigt mål just nu genom att göra detta? – Gör Kan jag be någon annan att göra det? – Delegera Kan jag lika gärna göra det senare? – Skjut fram Räcker det om jag gör endast en del? – Minska uppgiften Kan jag låta bli att göra detta helt? […]

Läs hela artikeln

Be alla teammedlemmar att löpande för tidsdagbok så att ni får koll på hur lång tid varje uppgift faktiskt tar. Be även medarbetarna att i förväg uppskatta ungefär hur lång tid varje uppgift kommer att ta, i tre olika skalor: Den mest sannolika tidsåtgången, en optimistisk och en pessimistisk uträkning. Genom att lägga ihop den […]

Läs hela artikeln

Administrativt arbete i stil med procedurer som att betala räkningar. Försök att minimera tiden du spenderar på denna typ av uppgifter och automatisera så mycket som möjligt. Interaktivt arbete som innefattar kommunikation med andra, oavsett om det är via telefon, mejl eller direkt på plats. Den här typen av kommunikation riskerar att stjäla stora delar […]

Läs hela artikeln