Arbetstid

För 3 år sedan stod Norrlands Universitetssjukhus i Umeå inför ett problem: många sjukskrivningar och en hög personalomsättning gav sjukhuset bottenbetyg i personalenkäter. Lösningen? De delade helt enkelt upp verksamheten i fyra självstyrande enheter, som alla arbetade för att anpassa bemanning, scheman, och arbetssätt. Personalen fick välja vilken enhet de skulle tillhöra, och numera kan […]

Läs hela artikeln

Candy Crush Saga, Minecraft, Battlefield, Just Cause… Sverige är ett av de främsta länderna i världen på dataspel. En bidragande orsak kan vara något så självklart som en god arbetsmiljö. Arbetsvillkoren har förbättrats avsevärt inom branschen de senaste åren och brist på kompetens gör att arbetsgivarna månar om sina medarbetare. På Avalanche Studios med ca […]

Läs hela artikeln

Tvåskift och lördagsjobb – vilken tandläkare vill jobba så? Alla, åtminstone på Folktandvården Lilla Torget i Linköping. År 2010 slogs två tandläkarmottagningar ihop vilket ledde till en situation med över 40 anställda som skulle dela på 10 behandlingsrum. Omöjligt kan tyckas. Men kliniksamordnaren Lena Kempe införde sitt ”drömschema”: tvåskift med kliniskt arbete under sex timmar […]

Läs hela artikeln

Flera mindre företag har på senare tid provat med sex timmars arbetsdag. Ett exempel är den norrländska konsultfirman Brath. Nu har produktionsbyrån Background i Falun, som arbetar med grafisk produktion, bestämt sig för att testa samma sak. – Vi gör det som ett sätt att locka bra kompetens till företaget, eftersom vår ambition är att […]

Läs hela artikeln

I Karlshamns kommun har många anställda på skolor och förskolor känt sig stressade. Kommunen misstänkte att en del av stressen berodde på vikariehanteringen. Mycket tid gick åt till att ringa efter vikarier och vissa gick sjuka till jobbet. Därför provar man nu en ny modell som ska ersätta vikarierna på två förskolor. Tre extra personer […]

Läs hela artikeln