Stöttande arbetsklimat

Ni har hyfsad koll på varandras åsikter – men hur väl känner ni till varandras grundläggande värderingar? Genom att få koll på teamets värderingar blir det enklare att förstå varandras handlingar och åsikter i de flesta situationer – och ni kan snabbare avgöra vad ni bör bli bättre på att kommunicera i gruppen. Genom att […]

Läs hela artikeln

På kirurgavdelning 6 på Centralsjukhuset i Karlstad arbetar man sedan mer än femton år tillbaka med Patientnärmre vård. Arbetssättet innebär att man arbetar i team, har dagliga reflektioner och har en värdegrund som utgår ifrån vad som är bäst för patienten. Nu har kirurgavdelningen fått Suntarbetslivs pris för sitt arbetsmiljöarbete. – Det finns ingen hierarki […]

Läs hela artikeln

Använd denna checklista för att generera idéer kring vad du som chef kan göra för att underlätta en hållbar arbetssituation för dig själv och dina medarbetare. Läs igenom punkterna nedan och bestäm dig för 1-3 idéer/åtgärder eller vanor du vill använd dig av under de kommande tre veckorna. Var gärna så konkret som möjligt i […]

Läs hela artikeln

En allt mer komplex arbetsmiljö gör att fler blir stressade. Inte minst chefer inom offentlig sektor är utsatta för stress på grund av att det finns fler intressenter än inom privat verksamhet, såsom medborgare, politiker och journalister. Samtidigt ökar kraven på innovation, vilket tar tid från den operativa verksamheten. Vissa arbetsplatser klarar dock av att […]

Läs hela artikeln

Säljbolaget Key Solutions, med 80 anställda i Stockholm, Göteborg, Västerås och Malmö, har sedan starten 2008 haft som strategi att personalen ska vara ”nummer ett”. Det har bland annat lett till att företaget tre år i rad har utsetts till en av de bästa arbetsplatserna i Europa av Great place to work. – Vårt fundament […]

Läs hela artikeln

Syftet med övningen är att samla din grupp för att diskutera vad som orsakar stress och obalans på er arbetsplats. Men framför allt syftar övningen till att låta gruppen generera idéer kring möjliga åtgärder och lösningar. Gör det tydligt att alla idéer kanske inte kan genomföras. Det viktiga är att ni startar en diskussion och […]

Läs hela artikeln

Du och din syster jobbar ju inriktat på stress. Hur brukar problemet yttra sig hos era kunder? Vi arbetar främst i förebyggande syfte. Många kommer till oss för att må bättre och samtidigt höja sina prestationer genom att lära sig att hantera den stress som följer av en intensiv vardag – det vill säga negativ […]

Läs hela artikeln

”Alltid” och ”aldrig” har sedan länge varit bannlysta i konfliktretoriken. För den konstruktive finns det dock ännu mer att hämta. Vill du bråka smartare och bli förstådd på djupet? Här är en bevisat effektiv metod. Nonviolent Communication – NVC – är bevisat effektivt i situationer då en konflikt tycks vara svår att lösa utan känsloutspel. […]

Läs hela artikeln

Ett antal förrädiskt vanliga kommunikationsfel kan påverka vår förmåga att slutföra projekt, göra vår åsikt hörd och bli förstådda – och i värsta fall kan de ha inverkan på karriär och relationer.  Kristi Hedges är entreprenör, kommunikations-expert, ledarskapscoach och författare. I boken ”Power of Presence: Unlock Your Potential to Engage and Inspire Others” listar hon […]

Läs hela artikeln

Du vill påverka i rätt riktning – utan att för den sakens skull manipulera eller aktivt övertyga. Här är fraserna som på effektivast möjliga sätt förenar, hjälper och skapar förtroende. Trots att nyhetsvärdet i dessa fraser må vara lågt kan de på kort tid hjälpa dig att uppnå bättre relationer: Peppa och lägg grunden till […]

Läs hela artikeln