Om Teamets arbetsmiljö

 Ny TA logga10 Om Teamets arbetsmiljö

Den 31 mars 2016 börjar de nya arbetsmiljöföreskrifterna att gälla. Syftet med de nya föreskrifterna är att göra det tydligt vad som krävs av arbetsgivare för att skapa arbetsmiljöer som främjar hälsa, samarbete och som motverkar osund arbetsbelastning, kränkande särbehandling och psykiskt påfrestande arbetsuppgifter.

Som chef och ledare finns det mycket att göra. Mycket i ledarskapet handlar om sunt förnuft, tydlighet och en stöttande inställning. Men det handlar också om att ha tillgång till rätt information, rätt verktyg och konkret stöd. Tjänsten Teamets Arbetsmiljö är framtaget och utformat för just detta ändå mål. Vi vill göra det enklare för dig som chef att göra rätt. Verktygen och tipsen du har tillgång till i denna tjänst är utvecklade under 20 års tid och intervjuer med 100-tals chefer och experter inom området ledarskap, arbetsmiljö och hälsa.

Som abonnent har du möjlighet att få kostnadsfri support för att hitta rätt verktyg och underlag kring en aktuell utmaning. Kontakta oss på 08-587 624 00.