Länkar Arbetsmiljöresurser

Prevent Checklista för psykosocial arbetsmiljö Checklista om trivsel och arbetsklimat Enkät om stressfaktorer Enkät om vår arbetsmiljö Checklista om de viktigaste arbetsmiljöfrågorna Arbetsmiljöverket Checklista: Kartlägg riskerna för hot och våld i arbetsmiljön Checklista: Arbetsmiljön på förskolor Checklista: Arbetsmiljön på skolor Checklista – systematiskt arbetsmiljöarbete, chefers arbetsmiljö    

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan