Psykosociala skyddsronder fångar upp stressproblem

Stress Stop Sign Shows Stopping Tension And Pressure

De psykosociala riskerna på arbetsplatsen glöms ofta bort till fördel för mer påtagligt fysiska risker. Psykosociala skyddsronder kan hjälpa till att motarbeta problematiken och göra det lättare att fånga upp stress, mobbning och andra arbetsmiljöproblem. Psykiska och sociala risker innefattar bland annat stressfaktorer sprungna ur hög arbetsbelastning, bristande stöd från kollegor och chefer, avsaknad av […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan