Praktisk handledning för chefer: Minska stressen och skapa en hållbar vardag

Handledning för chefer för att minska stressen_Sida_01

Som chef har du en avgörande betydelse för dina medarbetares välbefinnande. Detta häfte ger dig vägledning i arbetet med att förebygga stress och osund arbetsbelastning och att stötta dina medarbetare i att skapa ett klimat i vardagen som kännetecknas av balans och samarbete snarare än stress och konflikter.

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan