Ny studie: led som en optimist – och bli mer framgångsrik som chef

Tidningen Forbes genomförde nyligen en undersökning där 200 chefer bedömdes både utifrån sin ledarskapsförmåga och grad av optimism. Man fann en extremt tydlig koppling mellan optimism och effektivitet i ledarrollen. Därefter undersökte man data från ytterligare en undersökning och gick totalt igenom personlighetsdrag hos 625 ledare. Detta för att utröna exakt vilka beteenden som får […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan