Gör en att inte göra-lista och frigör värdefull tid

Punkt efter punkt som lägger sig som en tyngd över bröstkorgen, och en klocka som skenar. En att göra-lista som gått överstyr är inte helt ovanligt i sammanhang där du nyligen blivit befordrad eller börjat bli tilldelad nya arbetsuppgifter och ansvarsområden. Ju mer framgångsrik du är i din roll, desto fler ansvarsområden och arbetsuppgifter får du kanske per automatik på ditt bord. Att avancera, befordras eller på andra sätt utvecklas inom sin yrkesroll kan därför ofta innebära en tids dubbelarbete – det är lätt att falla i fällan att ta sig an nya uppgifter men samtidigt även hålla kvar i de gamla. Lösningen: Börja lista saker du inte längre vill eller behöver göra.

Ledarskapsförfattaren Michael Hyatt tipsar om hur du på bästa sätt befriar din att göra-lista från onödiga, tidskrävande uppgifter som inte längre tar dig framåt i din karriär:

  • Hitta en lugn plats där du kan tänka efter i lugn och ro.
  • Gå igenom föregående månaders aktiviteter i din kalender. Markera alla aktiviteter som du bedömer inte till fullo stämmer in med din nuvarande arbetsbeskrivning.
  • Gå igenom den närmsta tidens kommande aktiviteter och uppgifter. Markera återigen alla aktiviteter som inte tycks stämma överens med vart du är på väg och din nuvarande arbetsbelastning.
  • Skumma igenom din att göra-lista och följ även här samma procedur. Markera punkter som inte fullständigt har med dina nuvarande karriärmål att göra.
  • Efter att ha följt ovanstående steg har du nu en lista på några enligt dig själv ”tveksamma” aktiviteter och arbetsuppgifter. Sammanställ dessa, och markera sedan de aktiviteter som du upplever helt kan strykas från din att göra-lista; det kan röra sig om arbetsuppgifter du tagit på dig av slentrian eller ren hjälpsamhet, eller projekt som inte tar dig dit du vill och som på olika sätt stjäl värdefulla timmar i vardagen.
  • Gå igenom din att inte göra-lista med dina medarbetare eller med din chef. Se till att du och din chef är överens om vilka uppgifter du inte längre kan förväntas göra, och att dessa typer av uppgifter fortsättningsvis delegeras till någon annan.

Genom att regelbundet kritiskt granska din att göra-lista på detta sätt minskar du risken att listan växer sig för lång och blir en påfrestning snarare än ett hjälpmedel i vardagen.

Källa: http://michaelhyatt.com/do-you-have-a-not-to-do-list.html