De fyra grundmetoderna för att hantera stress

sporty woman flexing her biceps

Det finns huvudsakligen fyra sätt att hantera stress. Genom att bara förlita sig på ett av sätten föreligger risken att det så småningom leder till ännu mer stress. Människor som framgångsrikt hanterar sin stress använder alla fyra metoder. Attackera/hantera problemet Försök att hitta möjliga lösningar, lista dina prioriteringar, sätt upp mål, planera och mobilisera resurser […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan