Checklista: Stresskällor i verksamheten

Checklista Stresskällor i verksamheten_Sida_1

Denna checklista är framtagen av AFA Försäkring och kan användas för att ringa in de områden som orsakar stress i den egna verksamheten. Använd den enskilt för reflektion eller ännu hellre som diskussionsunderlag i en grupp.

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan