Checklista: forma ett effektivt team på djupet

Om alla omedvetet drar åt olika håll blir det på sikt svårt både att kommunicera och uppnå rätt resultat. Ge teamet rätt grundförutsättningar redan från start – ta hjälp av följande metoder: Identifiera teammedlemmarnas verkliga förväntningar och antaganden. Träffa varje teammedlem i enrum och fråga vad denne upplever som teamets huvudsakliga mål och syfte. Undersök […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan