Checklista: Den fysiska arbetsmiljön

Verktyg bilder_Sida_21

Denna checklista är tänkt att fungera som ett hjälpmedel för att kontrollera arbetsmiljösituationen. Checklistan nedan är allmänt hållen och baserade på material från Prevent (www.prevent.se). Där finns även utförligare förslag till checklistor och listor som är anpassade till specifika miljöer och uppgifter.

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan