Checklista: De fyra stegen i systematiskt arbetsmiljöarbete

Verktyg bilder_Sida_07

Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att se till att det bedrivs ett ”systematiskt” arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. Denna checklista sammanfattar de fyra grundpelarna i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan