Stress på grund av risk för olyckor och våld

Risken för olyckor, hot och våld orsakar ofta stor stress hos personalen. Bland medarbetare som faktiskt utsätts för fysiskt eller psykiskt våld i arbetet är olika typer av psykosociala problem fyra gånger så vanliga jämfört med dem som inte drabbas. Man har även slagit fast att interna konflikter och kränkningar leder till minst lika hög […]

Läs hela artikeln