Minimera stressen vid förändringar

Ett besked om förändring väcker nästan alltid oro. Inget stressar oss mer än en oviss framtid. Motstånd mot förändring och stressreaktioner i samband med detta är naturligt, men också det största hindret för en lyckad förändringsprocess. Att som chef bli medveten om olika stressreaktioner, personlighetstyper och psykologiska försvar är mycket värdefullt. Förändringar av alla slag […]

Läs hela artikeln