Verktyg & tester

Dina attityder och vanor avgör till stor del hur din arbets- och livssituation kommer att se ut. Denna övning kan hjälpa dig identifiera de områden du bör prioritera för att skapa en vardag i balans.

Läs hela artikeln

Att skapa ett hållbart arbetsklimat som chef bygger på att du har rätt förutsättningar själv. Följande checklista är baserad på frågor i AHA-enkäten som tagits fram av Sektionen för personskadeprevention, Karolinska Institutet. Använd den för att ringa in de områden som behöver adresseras för att skapa bättre förutsättningar för ditt arbete med ett hållbart arbetsklimat.

Läs hela artikeln

Följande checklista är hämtad från Afas idéskrift ”Ett bättre arbetsliv med mindre stress”. Använd den enskilt eller tillsammans med din grupp för att ringa in de områden du/ni vill prioritera och där ni har mest att vinna på att genomföra åtgärder och förbättringar. Dela gärna upp i mindre grupper och ni är många. Använd den […]

Läs hela artikeln