Tips & inspiration

Intervju med Professor Torbjörn Åkerstedt, Stressforskningsinstitutet om sömn och stress

Läs hela artikeln

Det finns huvudsakligen fyra sätt att hantera stress. Genom att bara förlita sig på ett av sätten är risken stor att det så småningom leder till ännu mer stress. Människor som framgångsrikt hanterar sin stress använder alla fyra metoderna nedan: Attackera/hantera problemet • Försök att hitta möjliga lösningar, lista dina prioriteringar, sätt upp mål, planera […]

Läs hela artikeln

Även om orsaken till stress inte alltid kan avhjälpas, kan förståelsen för varför vi drabbas av en stressreaktion lindra symptomen. Orsaker till stress kan delas in i fyra grupper: Förväntansstress Stress som har sin grund i våra förväntningar inför framtiden. Stressen orsakas av oro över ännu ej inträffade händelser. Bästa sätt att handskas med denna […]

Läs hela artikeln

Tänk igenom hur du mår i dag och hur du vill må i framtiden. Om du fortsätter att leva som i dag, hur kommer du att må i framtiden? Vill du börja motionera? Lära dig en avspänningsmetod? Sluta röka? Eller börja äta klokare? Eller hinna umgås med dina nära och kära? Eller hinna läsa fler […]

Läs hela artikeln

Att känna sig kompetent har enligt Erik en stark koppling till det nu spridda begreppet FLOW. När vi upplever att vi har FLOW känner vi oss kompetenta och för att vi ska uppleva FLOW behövs fyra komponenter: 1. Balans mellan utmaning och förmåga För det första behöver det finnas en balans mellan den utmaning vi […]

Läs hela artikeln

Gerry Larsson, Professor i psykologi vid Försvarshögskolan förklarar hur du som chef och ledare kan minska stressen.

Läs hela artikeln