Stressens ABC

Det här häftet sammanfattar grundläggande fakta om stress och de åtgärder du som chef kan vidta för att förebygga och hantera stress i din  arbetsgrupp. Häftet innehåller information om bland annat: Lagar och föreskrifter kring arbetsmiljön Stressens biologi: hur olika människor reagerar på stress Åtgärder som förebygger stress Åtgärder för att identifiera och hantera stress, […]

Läs hela artikeln

I det här häftet kan du läsa om de sju nycklarna till ett ledarskap för hållbara prestationer och sunda arbetsklimat. Nycklarna har identifierats utifrån intervjuer med tio svenska chefer och lika många experter kring stress och hälsa.

Läs hela artikeln

I det här häftet berättar tio svenska chefer om hur de arbetar för att minska stressen och ohälsan på arbetsplatsen, och hur man kan göra arbetet roligare, förstärka lagandan och uppnå ett bättre arbetsresultat.

Läs hela artikeln

Att som chef ta sig an frågor om hälsa, stress och hållbara arbetsklimat är en komplex och ofta svår uppgift. Det finns många faktorer att ta hänsyn till. En förändring inom ett område kan ge oönskade effekter inom ett annat. Insightlab har därför i arbetet med denna guide intervjuat sju forskare och experter med olika […]

Läs hela artikeln

Att få tiden att räcka till – på jobbet och privat – är en stor utmaning för de flesta av oss. Enligt en undersökning av Insightlab bland 2431 svenska chefer och medarbetare är det hela 65 procent som inte hinner med det de vill en vanlig vecka. Privat är det ännu sämre: 75 procent anser […]

Läs hela artikeln