Verktyg: Frågor för att tydliggöra vad som verkligen motiverar någon

Frågor för individuell motivation

Det är ofta mycket svårt att på en direkt fråga få fram vad som motiverar någon. Detta eftersom vi vanligtvis inte är helt medvetna om vad som motiverar oss. Här kan indirekta frågor kring engagemang och motivation vara ett kraftfullt redskap för att synliggöra vad som egentligen motiverar någon. Använd frågorna nedan i samband med […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan