Startmöte med gruppen med diskussionsfrågor kring stress och balans

Startmöte med gruppen kring stress och balans

En av de viktigaste åtgärderna för att skapa ett hållbart arbetsklimat och reducera den negativa stressen är att öppet prata om frågor som rör stress, hälsa och arbetsbelastning. Detta verktyg innehåller förslag till frågor krig hälsa och stress att ta upp i gruppen som ett första steg.

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan