Självutvärdering: De tre drivkrafterna för motivation

Självutvärdering 3 drivkrafter

Den senaste motivationsforskningen, bland annat presenterad av Daniel Pink i hans bok ”Drivkrafter – den överraskande sanningen om vad som motiverar oss”, visar på tre grundläggande förutsättningar för vår motivation. Denna självtest är utformad för att hjälpa dig förstå hur dessa tre drivkrafter ser ut för dig idag.

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan