Nyckel 7: Skapa trygghet och förtroende

hand holding Green city concept, cut the leaves of plants

Osäkerhet om framtiden är starkt förknippat med stress. När vi oroar oss för vår anställning, vår privatekonomi, hälsa eller arbetssituation ökar stressen och mycket onödig energi går till spillo. Ett genomgående drag i intervjuerna har därför varit att arbeta aktivt för att skapa “trygghet” i många olika former. Trygghet kring privatekonomin – Eftersom vi är […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan