Nyckel 3: Kommunicera, informera och stäm av

iStock_000008633713XSmall[1]

Löpande dialog, kommunikation och information är den tredje nyckeln för att skapa det hållbara arbetsklimatet. Frånvaron av detta skapar osäkerhet vilket i sin tur leder till oro och spekulationer, särskilt i tider av förändring och osäker konjunktur. Kommunikationen – helt avgörande för att vi ska utvecklas och må bra Jan Svensson på Hemvärnets stridsskola menar […]

Vill du läsa artikeln?

med dina användaruppgifter om du är abonnent. Om inte, boka gärna en kostnadsfri demo med oss!

Boka en kostnadsfri demo

Fyll i uppgifterna nedan